testament vader


15 september 2011

Vraag nummer: 26042

hallo,
in 2009 is mijn vader overleden en ergens uit de stof kwam een samenlevingscontract,mijn stiefma was niet getrouwd met me vader ze zei alles is van mij nou niet dus mijn broer en ik erven 1/3 deel van het huis waar ze nu in woont .
2 vragen mag zei de auto van mijn vader die in jan 2009 gekocht is op zijn naam stond zomaar zonder ons op haar naam zetten?volgens mij moet dat dus ook door 3een?
en ook had ze de notaris beloofd het huis dit jaar te koop te zetten en ons uit te kopen doet ze ook niet kunnen we het afdwingen ?
ik dank u bij voorbaat.
de groot

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een samenlevingscontract kan opgenomen (door middel van een verblijvensbeding) dat gemeenschappelijk goederen aan de langstlevende (ongehuwde) partner ten goede komen. Voor overige zaken geldt dan het erfrecht. Dat erfrecht kan weer nader vastgelegd zijn in een testament. Het testament kan bepalen wie de erfgenamen zijn en voor welk deel. Een langstlevende partner (niet gehuwd en geen geregistreerd partner) zal overigens niet op grond van de wet erfgenaam zijn.

Ik raad u van harte aan het bovenstaande eens met de notaris te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >