navraag uitgaven


14 november 2009

Vraag nummer: 13202  (oude nummer: 14376)

mijn moeder is in sept 2007 overleden.De erfgenamen - waar geen contact mee was-hebben de bankgegevens opgevraagd vanaf 2002(datum van overlijden broer)De 2 kinderen van hem zijn mede erfgenamen.Deze gegevens hebben wij onder toezicht van een notaris laten inzien.Nu heeft ze in 2005 en fber 2007 twee opnames gedaan van haar rekening groot 5700 en 5200 euro.
Moeten wij nu de vraag aan hun beantowwrden wat hier mee is gedaan ? voor zover wij dit weten

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag is lijkt mij of er een relevantie is wat de betreffende opnames betreft ten aanzien van het erfgenaamschap. Als dat zo is, dan wel als dat aangetoond wordt dat dat zo is, dan zou mogelijk inzage te billijken zijn. Voor het overige is het zeer afhankelijk van de omstandigheden en moeilijk een algemeen antwoord op te geven.

Wellicht goed in betreffende notaris die erbij betrokken was, ook nog om informatie te vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.