Plaatsvervulling


22 augustus 2009

Vraag nummer: 12870  (oude nummer: 13613)

Er is geen wilsbeschikking.
Twee plaatsvervullers nemen de wettelijke plaats in van een overleden zuster van de overledene.
Een van de plaatvervullers verwerpt zijn wettelijke deel van de erfenis en kosten . Wat gebeurd er met zijn afgewezen deel en wie draait er op voor dat deel van de kosten? Deze plaatsvervuller heeft geen kinderen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt mij dat er dan (in dat geval) nog 1 plaatsvervuller is en dat die dus in de plaats komt voor het betreffend erfdeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.