Kun je (nog) een kindsdeel weigeren?


27 maart 2017

Vraag nummer: 50259

Hallo
mijn vriendin heeft autisme en borderline en depressie,en moya moya syndroom,nu is pas haar vader overleden en heb ze 400 euro moeten betalen voor zijn begrafenis. mogen ze dat aan haar vragen of zei dat wil betalen, want het bleek dat haar vader niet goed verzekerd was en schulden heeft, kan zei dan ook haar kindsdeel weigeren en die 400 euro terug eisen,want haar moeder doet haar boekhouder en ze zegt dat ze dat betaald heeft die 400 euro, maar volgens mij mogen ze dat niet van een geestelijk of lichamelijke beperkingen zomaar geld vragen om de begrafenis te betalen. kunt U mij dit uit leggen hoe dit zit.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien een persoon onder bewind, curatele staat of minderjarig is, dan moet beneficiair worden aanvaard namens die persoon. Gebeurt dat niet dan wordt die persoon na 3 maanden geacht beneficiair te hebben aanvaard. Is geen sprake van bewind of curatele, dan heb je 'gewoon' een eigen keuze. Heb je zuiver aanvaard of wordt je geacht zuiver te hebben aanvaard, dan heb je geen andere keuze meer, tenzij alsnog achteraf bepaalde onverwachte schulden opkomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.