Verdeling kosten begrafenis en kindsdelen?


11 december 2011

Vraag nummer: 26938

L.S.,

Door het overlijden van mijn vader is er een erfenis te verdelen tussen mijn (stief)moeder enerzijds en mijn broer en ik anderzijds. Ten aanzien van het aanwezige spaargeld heeft mijn moeder recht op de helft + een derde van de andere helft. Mijn broer en ik hebben recht op elk een derde.

Nu zijn er ook kosten gemaakt voor de begrafenis die niet allemaal gedekt werden door de uitvaarverzekering. Dat is uiteraard allemaal netjes betaald. De vraag is nu: komende deze kosten nu ten last van het gehele spaargeld dus zeg maar de gehele 100%? Of komen deze ten laste van de 50% die overblijft na de eerste deling?
Mij lijkt het dat van het totaal aanwezige spaargeld de kosten worden gehaald en dat vervolgens gaat gelden dat mijn moeder 50% + 16.66% krijgt. En dat daarna wij als kinderen elk 16,66% krijgen. Onze moeder is van mening dat zij eerst 50% krijgt. Dan de kosten worden verrekend en dat van wat overblijft ieder een derde ontvangt.

Wie heeft nu gelijk?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Kosten van de begrafenis/crematie (de lijkbezorging) zijn schulden van de nalatenschap. Deze komen dus ten laste van de nalatenschap en dus per saldo ten laste van de erfgenamen (naar evenredeigheid van ieders erfdeel). In het kader van de wettelijke verdeling is het over het algemeen zo dat de langstlevende alle schulden voor zijn/haar rekening dient te nemen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.