schenking op papier


25 maart 2013

Vraag nummer: 34071

Ik wil mijn dochter een maximale schenking op papier geven. In verband met haar naderende scheiding zal zij daarna mogelijk aangewezen zijn op de bijstand.
Kan deze papieren schenking haar recht op de bijstandsuitkering en/of de hoogte van deze uitkering op enige wijze beïnvloeden aangezien zij maar een eigen vermogen mag hebben van € 5.685 . Zij heeft dan fiscaal een vordering op mij van ca € 25.000

Antwoord:

Geachte heer,

Het beste is dat na te vragen bij betreffende uitkerende instantie. Ik kan zo niet beoordelen of betreffende vordering 'meegenomen' wordt bij de berekening van het eventueel in te teren vermogen, dan wel verlaging van de uitkering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.