testament ontvangst


25 november 2015

Vraag nummer: 44337

Hoe veel tijd zit er tussen het overlijden en het bekend worden van een testament?
BVD
Robert

Antwoord:

Geachte heer,

Dat varieert nogal. Na overlijden kan informatie ingewonnen worden bij het centraal testamenten register. Daaruit blijkt óf er een testament is en zo ja door welke notaris opgemaakt. Als je belang hebt bij betreffend testament kun je het opvragen bij betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.