Gehuwden

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Erfdeel

Goedendag Mijn vraag is We hebben verleden week ons testament late... >>


testament

toen ik met mijn man nog samenwoonde hebben wij een testament opgestel... >>


hebben mijn kinderen van mijn overleden vrouw ergens recht op bij mijn

Mijn vrouw is 30 jaar geleden overleden,wij hadden twee kinderen. Ik b... >>


Erftecht

Mijn vrouw en ik beiden 70+ zijn beide ooit gescheiden,inmiddels 20 ja... >>


Testament nog geldig

Mijn ex man en ik hebben besloten weer opnieuw te trouwen, We hebben ... >>


verdeling erfenis.

Een van de 2 kinderen wil dat z,n broer alles erft. Mag dat? Wat moe... >>


Moeten we een testament maken?

Dank u wel, dat ik een vraag mag stellen! Mijn vriend en ik hebben ... >>


Is het testament nog geldig?

Is een testament nog geldig indien je na datum van opmaak een geregist... >>


Hebben de kinderen van mijn man recht op mijn huis?

hallo ik heb een vraag ik ben sinds een paar jaar getrouwd ik had al e... >>


bedrijf en overlijden

Mijn partner en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben... >>


Uitkering legaat

Mijn vrouw en ik willen elk een (gelijkluidend) testament laten maken.... >>


testament

als iemand licht dement is kan hij dan nog een testament laten opmaken... >>


Wilsrecht kinderen na scheiding en partnerschap met nieuwe partner

Mijn nieuwe partner en ik zijn beide gescheiden en hebben beide kinder... >>


huwelijk contracten en geldigheid bij wonen in het buitenland

Wij, Nederlands echtpaar, zijn in 1980 op huwelijkse voorwaarden getro... >>


Duurzaam gescheiden met testament

Vraag nummer : 46751. Ik ben niet van tafel en bed gescheiden. Ik he... >>


duurzaam gescheiden met testament

Wij zijn minstens 3 jaar duurzaam gescheiden. Niet in gemeenschap van ... >>


executeur

Mijn vrouw en ik willen in ons testament opnemen dat er een executeur ... >>


Erfrecht stiefkinderen

Ik ben gehuwd met een man die 2 kinderen uit zijn eerdere hueelijk hee... >>


erfenis

ik ben voor de tweede maal gehuwd wie krijgt mijn erfenis mijn tweede ... >>


erfrecht

2 alleenstaanden willen geregistreerd partnerschap aangaan, ingeval ... >>


Kindsdeel

Ik ben gewoon gehuwd en we hebben samen 3 kinderen. Als ik bv in ,n v... >>


erfrecht

Toen ik single was heb ik een vriend tot erfgenaam benoemd. Nu ga ik t... >>


erfenis

Ik ben getrouwd, en heb 1 broer. Ik wil niet dat mijn broer na mijn o... >>


Testament ex partner - is nu gehuwd in gemeenschap van goederen

Goedemorgen, In 2006 hebben mijn ex vriend en ik een samenlevingsco... >>


Notaris dien te informeren

In het kort, Oom en Tante geen kinderen of verdere fam dan ik Neef. wo... >>


kindsdeel 1 thuiswonend kind

mijn ouders zijn allebei op een leeftijd dat ze kunnen overlijden mijn... >>


testament

Goedemorgen, Wij hebben in Frankrijk onroerend goed evenals in Nederl... >>


Gehuwd + testamennt

Beste Mijn man en ik zijn in 2009 getrouwd. In 2007 heeft hij het h... >>


Moet partner van ervende meer belasting betalen?

L.S., Stel: iemand heeft 2 kinderen, beiden getrouwd. Bij testament b... >>


Erfrecht

Mijn schoonouders zijn op latere leeftijd getrouwd en hebben toenderti... >>


Testament

Mijn man heeft een testament waarover hij zegt dat hij het onlangs hee... >>


Erven en voorwaarden geregistreerd partnerschap

Goedenavond, Volgens jaar gaan mijn vriendin en ik het JA-woord geven... >>


onterven

klopt het dat bij overlijden van partner die haar kinderen heeft onter... >>


tekst testament

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. In mijn testament staat... >>


erfrecht bij huwelijksvoorwaarden

wij trouwen binnen kort op huwelijksvoorwaarden, wat voor ons betekent... >>


Vruchtgebruik na scheiding.

Ben getrouwd op huwelijksvoorwaarde,in mijn testament heb heb ik laten... >>


Status eerder testament stiefkind

Mijn vrouw heeft als gescheiden ouder in de jaren 80 haar zoon als eni... >>


Wanneer erven na trouwen?

Ik ga zeer binnenkort trouwen. Nu hoorde ik van diverse kanten dat het... >>


testament

Onlangs kwam ik mijn testament tegen bij het opruimen. Deze dateert va... >>


Testament en gehuwd

Goedenmiddag, Ik heb een vraag. Mijn echtgenoot heeft voordat wij ... >>


hypotheek

Wij zijn 33 jaar geleden op huwelijkse voorwaarden getrouwd Het hui... >>


Kindsdeel

Ik ben ernstig ziek en wil de financiële situatie voor mijn vrouw goe... >>


nwe. huwelijk gaat voor oud testament?

Indien er in het verleden een testament is gemaakt en daarna vind er e... >>


rechtsgeldigheid bestaande testamenten na huwelijk

Na scheiding 5 jaar terug was volgens de notaris mijn tijdens het huwe... >>


Huwelijksvoorwaarden en testament

Dank u voor uw snelle antwoord. Mijn aanstaande heeft een eigen huis. ... >>


Huwelijkse voorwaarden en testament

Ik ga trouwen op huwelijkse voorwaarden. Wat heeft het nog voor zin om... >>


niet-opeisbaarheidsclausule

Als ik samen met mijn man (geregistreerd partners) zelf een niet-opeis... >>


Erfenis en huwelijkse voorwaarden.

Voordat wij een testament akte via jullie website willen aanmaken hebb... >>


rente clausule testament/erfrecht

In mijn testament is opgenomen een rente clausule van 6% opeisbaar na ... >>


testamenten van vóór huwelijk

mevrouw, meneer, zijn testamenten van vóór een huwelijk nog rechtsg... >>


Erfenis na huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Mijn dochter is(30 jaar)gehuwd onder huwelijkse voorwaarden.Ze hebben ... >>


erven

wordt mijn partner waar mee ik een geregistreerd partnerschap aanga, ... >>


testament ongeldig verklaren vanuit buitenland

Mijn broer heeft in het verleden in zijn testament een begunstigde in ... >>


erfrecht

ik heb u al een vraag gesteld 16753 mijn dank voor uw snelle antwoord,... >>


kindsdeel en huis

ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn vrouw, samen hebb... >>


eigen woning en legitieme portie

Goedendag, Ik heb twee kinderen, die ik al jaren niet meer gehoord... >>


testament

kun je het testament niet het beste nietig laten verklaren als je gesc... >>


2 traps testament

In 1991 hebben mijn vrouw en ik bij de notaris een akte laten opmaken ... >>


Is de woning gemeensch. bezit bij huwelijkse voorwaarde?

De huwelijkse voorwaarden (akte uit 1954) betreffen goederen die al ni... >>


kst.2trapstestament

Heeft U enig idee wat de kosten zijn?Wij hebben al sinds 25 jaar een t... >>


Ongedaan maken van testamenten.

Mijn vrouw en ik hebben in 1988 een zelfde testament op de langstleven... >>


erfrecht / verdeling kinderen stiefkinderen

L.S. Mijn moeder heeft een groot bedrag geeerfd, nu is mijn vraag ... >>


testament

Onlangs maakte mijn echtgenoot een testament met de volgende inhoud: ... >>


huwlijkse voorwaarden en erven

Mijn echtgenoor en ik zijn indertijd op huwlijkse voorwaarden getrouwd... >>


beperken erfdeel

Situatie ouders en 2 volwassen kinderen Er is een groot vermogen. ... >>


ongedaan maken van mijn testament

Mijn man en ik willen ons testament ongedaan maken.wij hebben geen ver... >>


Tweede huwelijk

Geachte Even een schets van de complexe situatie. Persoonlijk heb ik... >>


emigrant en erfenis

M., Ben emigrant, woonachtig buiten EU en aldaar gehuwd en kind ge... >>


Woningeigenaar(s)

Wij zijn 55 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd.Ons huis staat o... >>


erfrecht

Kunnen wij overgaan van de oude erfrecht naar de nieuwe maar met voo... >>


kinderen onterven

Kan mijn tweede echtgenote -na mijn overlijden- mijn kinderen uit een... >>


Buitenland

Wij zijn verhuisd naar Duitsland. Is ons Nederlandse testament nu n... >>


Erfrecht na overlijden gezin

Graag zou ik willen weten mochten wij onverhoopt voor de volgende situ... >>


welk erfrecht geldt

Ben 76, nederlander, sinds 45 jaar woon ik in Zweden. Mijn bezorgd- he... >>


rechten

Mijn vader heeft kanker in vergevorderde staat en niet lang meer te le... >>


welk soort testament is het beste voor ?

Wij zijn gehuwd zonder kinderen, graag willen wij dat de kinderen van ... >>


aanvulling huw.voorwaarden

Is het mogelijk om de huw. voorwaarden te wijzigen met alleen een aanv... >>


testament nalatenschap

Wat is de meest ganbare manier om een testament op te maken bij de not... >>


Langstlevende partner diep dement; wat te doen met erfenis?

Het ziet er naar uit dat mijn moeder eerder komt te overlijden dan mij... >>


erfrecht onder huwelijk met scheiding van goederen

Wij zijn gehuwd met een huwelijkscontract met volledige scheiding van ... >>


verzorger van begrafenis

mijn vrouw en ik zijn kinderloos en hebben diverse en/of rekeningen bi... >>


kind eerder huwelijk man.

Mijn man heeft uit een eerder huwelijk een kind. Ik heb altijd gewerk... >>


testament ongedaan maken

Wij,mijn vrouw en ik, hebben beiden een zelfde testament op langstleve... >>


Erfrecht stiefkinderen

Geachte, ik ben weduwnaar zonder kinderen. Ik ga opnieuw trouwen, ... >>


wat gebeurd er als stiefmoeder overlijd

Geachte heer Ik wilde het volgende vragen mijn vader is hertrouwd ... >>


eerder testament

Mijn dochter is gehuwd in gemeenschap van goederen met een man met 2 k... >>


verkoop huis

Geachte heer, mevrouw, Mijn man en ik zijn op huwelijkse voorwaarde... >>


erven kleinkinderen

ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen.Alsikoverlijdt gate erfenisv... >>


Testament maken

Wat moet ik inbrengen bij de notaris als ik een testament laat maken. ... >>


erfrecht bij overlijden scheidende partner

Geachte heer, Hoe wordt een scheidingprocedure afgehandeld, wanneer... >>


sucsessierechten

Nijn man is ernstig[terminaal]ziek hoe zit het met het betalen van suc... >>


testament veranderen van echtgenoot

Geachte dames / heren, Kan het testamentvan een moeder, die zelf ee... >>


gebruik van Stichting om successierechten te drukken

Mijn vader heeft het meeste vermogen in zijn huis zitten. Ik heb geho... >>


ben ik nog steeds erfgenaam?

In 1990 hebben mijn toemalige echtgenoot en ik testamenten op laten st... >>


onterven zus/moeder en vader

Ik ben getrouwd en wil dat na mijn overlijden niemand iets krijgt van ... >>


Successie belasting

Ik ben gehuwd, mijn vrouw heeft 1 zoon uit een eerder huwelijk. Wij he... >>


schenkingen aan stichtingen

Stel. Onze hele familie komt tegelijk door een ongeluk te overlijden. ... >>


nietig verklaring oude testament

Wij willen binnenkort naar de notaris voor het opmaken van een nieuw t... >>


Erfgenaam benoemen

Welke gegeven zijn nodig om iemand tot erfgenaam te benoemen ?... >>


is na huwelijk een testamenet nog nodig

geachte heer/ mevr mijn vriend en ik willen gaan trouwen ... >>


2e huwelijk van vader

Hallo, Mijn oudes zijn 6 jaar geleden gescheiden. Mijn vader wordt 6... >>


sucsessie rechten

Ik hoorde gisteren dat als ik zou doodgaan, dat mijn vrouw dan sucsess... >>


Testament en scheiding

Als ik de gestelde vragen doorlees begrijp ik dat een testament op de ... >>


trouwen en testament??

Geachte heer, Mijn vriend en ik zijn beiden gescheiden en ik heb 1 ... >>


aangifte successie

Geachte mevrouw,mijnheer, Mijn vrouw en ik hebben langgeleden elk e... >>


advies bij overlijden/demetie

Mijn man is aan het dementeren; als ik kom te overlijden voor hem, moe... >>


Onder welke wet valt mijn erfenis, Amerikaans of Nederlands

Ik ben Amerikaans resident (greencard holder) met Nederlandse national... >>


uitsluitingsclausule en testament

Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben in de jaren ne... >>


erft nieuwe man?

mijn ouders zijn gescheiden en m'n moeder is nu sinds twee jaar hertro... >>


onterven ouders(schoon)

Kan je je schoon-?ouders onterven?... >>


overdrachtsbelasting bij koop huis mede-eigenaar

Geachte notaris, Mijn vrouw en ik gaan scheiden. We zijn buiten ied... >>


berekenen kindsdeel

Wij zijn een Nederlands gezin woonachtig in Canada. wij hebben twee k... >>


HELP aub, testament maken?

Hallo, Wij willen gaan trouwen 1 december as en hebben en huis gekoch... >>


langstlevende testament voor demente ouder?

Mijn vader heeft recentelijk gehoord terminaal ziek te zijn. Hij heeft... >>


Langslevende testament

Is het waar dat in Nederland geen langlevende testament gemaakt mag wo... >>


stiefmoeder en testament

Mijn vader is helaas ernstig ziek.Ik zit met t volgende ; en er is o... >>


erfenis toekomstige man

Mijn vriend en ik gaan in juni trouwen op huwelijkse voorwaarden i.v.m... >>


Testamentaanpassing

Vader 2 jaar geleden getrouwt voor 2de keer (moeder 1ste huwelijk over... >>


ongedaan maken testament

Ik wil ons testament op de langstlevende ongedaan maken .In dat testam... >>


herroeping testament

wat houd herroeping precies in .en zijn eraan een copy van testament o... >>


geen deel erfenis bij scheiding van ex

Mijn zus leeft al 10 gescheiden van haar ex-man, maar kan hem nog stee... >>


erfrecht gehuwden

Geachte heer/mevrouw. Mijn man heeft uit een vorig huwelijk 2 kindere... >>


erfrecht na hertrouwen

Uit mijn vorige huwelijk heb ik kinderen en ben nu weer hertrouwd, in ... >>


maken testamenten gehuwden zonder kinderen

Wij zijn een gehuwd echtpaar zonder kinderen. Binnenkort gaan wij een ... >>


Verzorgingsvruchtgebruik langstlevende

Mijn echtegenoot heeft mij 4 weken voor zijn plotselinge dood onterft ... >>


Onterven broer en zus

Mijn man en ik zijn getrouwd (geregistreerd partnerschap) en hebben ge... >>


Uitleg testament

Ons beider testament staat op de langst levende.Nu bij het doorlezen d... >>


langst levende testament aanpassen??

Mijn man en ik hebben een testament, de langst levende heeft alles. Nu... >>


testament wijzigen

Bij mijn ouders heeft mijn vader de scheiding in gang gezet de uitspra... >>


trouwen en erven

Geachte heer/mevrouw, Ik ga binnenkort trouwen. Ik heb één broer (... >>


Langst levende testament

ALs mijn vrouw ik een langst levende testament maken kunnen mijn kinde... >>


erfrecht derde huwelijk en oud testament

Situatie; vader voor derde keer in huwelijk getreden. 2 ex-echtgenotes... >>


testament rentevergoeding

Geachte mevrouw, heer, Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij en m... >>


inkomen en vermogen in verpleeghuis

Mijn vader zit in een verpleeghuis. Mijn moeder woont nog op zichzelf.... >>


Huwelijkse voorwaarden en erfrecht.

We zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, en hebben elk kinderen uit... >>


Erfgenaam bij gelijktijdig overlijden zonder kinderen

Wat gebeurt er met de erfenis (huis,inboedel) als een gehuwd stel zond... >>


Verouderd testament, nieuw huwelijk

Geachte heer/mevrouw, Mijn vader is onlangs overleden. Hij is vlak ... >>


Erven zonder kinderen/echtgenoot

In een huwelijk zijn geen kinderen. Wat gebeurt er na het overlijden ... >>


testament opstellen

ik wil graag een testament opstellen maar voordat ik naar de notaris g... >>


tweede huwelijk/vruchtgebruik

Beste lezer, Situatie: Het leeftijdsverschil tussen mijn man en ik i... >>


kindsdeel in box 3

Wij hebben een langstlevende testament van voor 01-01-2003. Op het not... >>


ik wil niet erven

Een aantal jaren geleden ben ik (alhoewel nog steeds gehuwd) alleen ga... >>


Erfrecht kinderen 1e en 2e huwelijk

Hallo. Ik ben getrouwd met een man die uit een eerder huwelijk 2 kind... >>


nalatenschap bij 2e huwelijk

Mijn man en ik zijn voor de 2e keer getrouwd mijn man heeft 2 kindere... >>


Testament wijzigen na sluiten huwelijk

Mijn man en ik hebben bij het samenwonen een testament laten opstellen... >>


OBV of vruchtgebruik

Geachte heer/mevrouw, Kunt U mij uitleggen, wat het doel van het vr... >>


verschil testament en huwelijkse voorwaarden.

Mijn overleden man heeft in de huwelijkse voorwaarden beschreven dat i... >>


doorbreekt een huwelijk een eerder gemaakt testament?

Mijn echtgenoot heeft enige jaren voor ons huwelijk een testament opge... >>


testament bij 2de huwelijk

Als men voor de 2de maal trouwt, hoe zit dat dan in elkaar als je een ... >>


prive

Uit de vragen en antwoorden (ook die ikzelf heb gesteld) op deze websi... >>


Executair Testamentair Wie+kosten?

Stel: ik overlijd. Kan mijn vrouw dan Executeur Testamentair (E.T.) zi... >>


Vordering op vermogen

Geachte heer, mevrouw, Mijn vader woont alleen thuis, mijn moeder ... >>


langstlevende

Wij zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, geen kinderen. We bezitten... >>


Testament inboedel e.d.

Goede avond, Wij hebben vier kinderen en een eigen huis en zijn gehuw... >>


kinderen

Mijn man en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Ik was weduw... >>


eigendom buitenland

Geachte mevrouw, mijnheer, Graag wil ik het volgende aan u voorlegg... >>


maken van testament

Wat wordt bedoelt bij langstlevende. Wij zijn in gemeenschap van goed... >>


(Stief)moeder

Hallo, Ik ben in juni moeder geworden van een schattige zoon, ik b... >>


onterven ouder/broers

Ik ben gehuwd en heb geen kinderen. Ik wil alles an mijn man nalaten, ... >>


Verpleeghuis opname

Mijn moeder is onlangs opgenomen in een verpleeghuis. Dat gebeurde na ... >>


zus en zwager zonder kinderen

Wie erft er bij een getrouwdstel zonder kinderen als er geen testament... >>


Veranderen testament

Ik heb 5 jaar geleden samen met mijn echtgenote een testament gemaakt,... >>


gevolgen scheiding van tafel en bed

kunt u mij vertellen hoe het zit met financiéle verantwoordelijkheden... >>


Nieuw testament nodig

Hallo, ik heb de volgende vraag,wij hebben net een huis gekocht en bi... >>


Testament voor kind en stiefkind

Mijn man en ik willen dat na onze dood (onverschillig wie er het eerst... >>


Moet een testament notarieel ?

Ik regel alle zaken voor een oom van mij. Zijn vrouw is in korte tijd ... >>


(herroeping) testament na echtscheiding

Ruim 10 jaar geleden heb ik met mijn ex-echtgenoot een testament op la... >>


nieuwe erfrecht

Ik heb volgende vragen aan u. Is het nieuwe erfrecht al ingevoerd? ... >>


voogdij

geachte heer of mevrouw, ik heb de voogdij over mijn zoon van 8 jaa... >>


Naar notaris als iemand is overleden?
Reportage door: BDK Media
Meer reportages

Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >