erfrecht koopoptie


27 augustus 2009

Vraag nummer: 12897  (oude nummer: 13675)

wanneer in een verkoop van een onderneming een recht van koop op het onroerend goed is afgesproken en de verkoper en koper overlijden allebei, kan de erfgenaam van de koper dan deze optie lichten ?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt erg af van de bewoordingen van het koopcontract/de koopoptie. In beginsel zou ik zeggen dat het wel overgaat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of misschien erg gebonden is aan de persoon zelf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.