verklaring van erfrecht noodzakelijk?


3 november 2016

Vraag nummer: 48060

Beste, ik ben bezig met de afhandeling van de erfenis van mijn vader, waar geen contact meer mee was, en deze in de loop der jaren grote schulden heeft opgebouwd en waarbij zijn banksaldo niets voorstelt. Nu hebben de twee erfgenamen besloten om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Bij de rechtbank is reeds een verklaring nalatenschap ingediend. De vraag is nu of is een verklaring van erfrecht noodzakelijk is bij beneficiair aanvaarden als er reeds een verklaring van erfrecht binnen is ?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan uw laatste vraag niet helemaal volgen, maar een verklaring van erfrecht wordt doorgaans gevraagd door een bank of verzekeringsmaatschappij. Is er nog geen verzoek gekomen, dan hoeft het wat dat betreft niet. Dan kan het nog steeds aan te bevelen zijn om een verklaring van erfrecht op te laten stellen, maar dat is aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.