Boedelbeschrijving bij enorme schulden en benificair aanvaard


27 februari 2010

Vraag nummer: 13559  (oude nummer: 15259)

Mijn vader is op 12 december 2009 overleden. Wij hebben de erfenis benificair aanvaard. Er is een akte van erfrecht. Maar wat moeten we nu precies allemaal nog doen? Hoe bepaal ik bedragen bij een boedelbeschrijving? Het gaat nl alleen om de inboedel van de woning als baten en verder alleen schulden. De schuldiesers vragen om allerlei zaken als boedelbeschrijvingen bij notariele akte e.d. Zijn wij nog verplicht dingen te doen na het opmaken van de akte van erfrecht? en de benificaire aanvaarding?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Na beneficiaire aanvaarding zijnde erfgenamen tezamen de vereffenaars en zijn de vereisten van de wettelijke vereffening van toepassing. Daar moet inderdaad aan worden voldaan. Opmaken van een boedebeschrijving is daar één van.

Ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan voor nader advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.