ontdekking erfenis


11 december 2009

Vraag nummer: 13298  (oude nummer: 14572)

11 jaar geleden is mijn vader overleden. Hij leefde samen met een partner. Zij heeft ons, 4 kinderen, ieder 3000 gulden gegeven. Omdat mijn vader een heel goed pensioen had en volgens zijn broer, een rekening in Belgie, weten wij dat er meer moest zijn. Ook mijn moeder beaamt dat er meer moest zijn. De laatste 5 jaar was mijn vader erg ziek en heeft hij weinig of niets meer kunnen besteden. I.v.m. emoties e.d. hebben we verder geen vragen gesteld aan zijn partner. Zij zei immers dat dat alles was. Sinds gisteren! ben ik er achter gekomen dat mijn vader een testament had. In het testament staat dat hij bij overlijden zijn partner vijf/twintigste gedeelte nalaat en de kinderen vijftien/twintigste.....hij wijst zijn partner ook aan als uitvoerster, beredderaarster...... dus zo had mijn vader het gewild, maar zij heeft naar mijn mening niet als zodanig gehandeld. Het is een vervelende kwestie want wij gaan in principe nog met haar om en nu twijfel ik dus aan haar oprechtheid...... Zij heeft geen kinderen, dus als haar iets overkomt gaat alles naar háár familie terwijl de kans er is dat er nog geld/boedel e.d. van mijn vader is en dat wil ik eigenlijk niet laten gebeuren, mijn vader heeft niet voor niets een testament laten maken.
Overigens was er geen sprake van een koophuis. De partner woont nog in het huurhuis.

Ik heb dus een paar vragen:
1) Is er nog aanspraak te maken op ons kindsdeel? Zij had toch volgens het testament moeten handelen? Volgens het testament "totdat deze geheel vereffend is....."
3) In de akte van mijn vader stond bij belet van zijn partner de naam van mijn zwager genoemd....terwijl mijn zwager van niets wist! Kan dat?
4) Hoe kom je er uberhaupt achter dat je vader/moeder een testament heeft/hebben als je dus zelf geen initiatief neemt? Bij mij is het 11 jaar later!!! Dat kan wel te laat zijn......
5)De partner van mijn vader leeft goed en ruim en zij heeft het pensioen van een eerdere echtgenoot. Nogmaals, op zich prima, maar door de ontdekking van dit testament bekruipt mij en de andere een akelig gevoel.....in een eerdere relatie is zij meer kwijtgeraakt dan ze wilde en wij vermoeden nu dat ze gedacht heeft: dat gebeurt me geen 2de keer....l, .....als dat écht zo is dan wil ik er over waken dat als háár iets overkomt, niet alles naar haar familie gaat. De twijfel nu over haar oprechtheid heeft grote impact op mij.
Wat kan ik doen? vr.gr Mathilde.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor meer uitgebreid advies en informatie raad ik u van harte aan langs uw notaris te gaan.

Een testament komt pas officieel naar boven als een notaris een verklaring van erfrecht moet opstellen. Gebeurt dat niet en vraagt niemand erom, dan kan het inderdaad onbekend blijven. Of daarin een schuldige is aan te wijzen, kan niet makkelijk beantwoord worden.

De ene erfgenaam kan uiteraard niets doen zonder medewerking van de andere erfgenamen. Doe je dat bewunst toch, dan handel je onbevoegd en mogelijk te kwader trouw. Als executeur heb je natuurlijk weer de bevoegdheid de erfgenamen te vertegenwoordigen, maar ook niet voor alles. Ook hier is het dus niet helemaal duidelijk.

In een testament kan overigen 'gewoon' iemand worden aangewezen als executeur ed. zonder dat die persoon het weet. Pas bij overlijden komt het eventueel aan de orde. Als de eerste executeur gewoon executeur wordt, dan heeft de back-up uiteraard geen rol.

Voor de situatie bij haar overlijdenis uiteraard haar testament van belang. Daarover heeft u niet zoveel te zeggen. U kunt het natuurlijk wel voorzichtigt navragen, want misschien wil zij de kinderen wel in haar testament opnemen. Daarvoor moet ze dan gewoon even naar een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.