Schenkingen

Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Schenking op papier en afstandsverklaring

Situatieschets: Mijn ouders hebben hun 3 kinderen, waaronder mijzelf,... >>


schenking

mijn moeder is in 2016 overleden daarna heeft mijnvader mij in 2017 ... >>


schenking

Mijn moeder heeft schenkingen op papier gedaan aan haar kinderen. Nu i... >>


Schenking

Mijn moeder is 2021 overleden en heeft in 2013 en 2014 schenkingen ged... >>


schenking 1 week voor overlijden moeder

Dag hr. v.d. Griend. Ik begrijp uit uw antwoord dat dit cruciaal is of... >>


schenking 1 week voor overlijden moeder

Ik ben samen met mijn zus aangewezen in het testament van mijn moeder ... >>


erfdeel toegewezen

Geachte heer Het huis van onze vader ( die nu in een verzorgingshuis ... >>


ouders schenkt huis

Mijn schoonouders schenkt hun huis aan zoon zonder dat dochter (zijn z... >>


Legetieme portie vs schenking vrij van inbreng

Moet een schenking aan zoon met onderhandse akte gedaan vrij van inbre... >>


Schenking kleinkind voor overlijden

Kan een schenking van bijv 2000 aan mijn kleinkind binnen 180 dagen vo... >>


inboedel

mag ik de inboedel aan mijn zoon schenken ik heb geen schuld maar ik w... >>


Schenking op papier

Onze ouders hebben een schenking op papier gedaan. Niet herroepbaar. G... >>


schenkingen door 1 kind gedaan bij dementie

vader is als laatste ouder overleden. Hij was dement. 3 kinderen waarv... >>


Schenkingsbedrag teruggeven?

Voor de aankoop van onze woning hebben wij een schenking van 25000 eur... >>


Geschonken fietsen.

Ik heb 15 jaar een lat relatie gehad, nog niet samen gaan wonen omdat ... >>


Terugvorderen schenking uit Duitsland

Beste notaris, Kan een Duitse sociale dienst een schenking van Duitse... >>


Als 1 ouder overlijd, hoe wordt schenking ander ouder gezien?

Mijn vader voorin 20198 overleden en heeft 20K achtergelaten, als mijn... >>


schenking

hallo ik heb een koopwoning bijna afgelost ik wil mijn huis of verkoop... >>


Schenking aan brroers

Mijn moeder is 31-03-2019 overleden en heeft op 19-02-2019 aan beide b... >>


Kan je een gift terugvorderen?

Een vriendin van mijn vrouw heeft voor haar overlijden een gift van 20... >>


Hoe moeten we de inbrengverplichting uitvoeren?

Ik heb een vraag wat betreft het testament van mijn moeder. Het gaat ... >>


Aanspraak op een schenking uit het verleden?

moeder heeft mondeling aan gemachtigde een schenking gegeven van een x... >>


Wat was het belasting vrije schenking in 1994?

In 1994 heb ik eenmalig het maximale bedrag belastingvrij geschonken a... >>


Hebben kleinkinderen recht op een schenking na overlijden kind?

Mijn schoonvadergeeft ieder jaar het maximale belastingvrije bedrag aa... >>


Hoe schenk ik mijn huis in Frankrijk?

Hoe kan ik mijn huis in Frankrijk aan mijn nicht schenken. Wat zijn de... >>


Is het een schenking of lening?

Mijn vader en moeder hebben mij 3,5 maand een x bedrag geschonken. Nu ... >>


Mag een schenking op basis van een levenstestament?

Mijn broer doet de financien van mijn moeder. Zij heeft een levenstest... >>


Kan ik mijn erfdeel schenken zonder belasting?

Geachte heer v.d Griend, Ik erf van mijn gestorven broer. Kan ik dat... >>


Schenking terughalen?

Mijn zwager heeft mij bij leven in zijn laatste weken voor zijn overli... >>


gedeelte erfenis mogen weggeven

over 2 mnd krijg ik een erfenis van 20.000euro( mijn moeder is overled... >>


Moeten schenkingen achteraf worden terugbetaald?

Mijn vriendin en haar man hebben een paar jaar geleden een belastingvr... >>


Kan de gekegen schenking worden teruggehaald?

Mijn vader heeft 6 jaar geleden een schenking aan mij gedaan. Deze sch... >>


Kan mijn vader nog geld overmaken?

Hallo, Mijn vader woont in Spanje en is terminaal verklaard. Hij i... >>


belasting betalen na uitkopen

Moeder gaat kleiner wonen en heeft een ander appartement gekocht. Moed... >>


Schenking opa aan schoondochter waarvan echtgenoot al is overleden

Opa is voornemens om de kinderen de maximale vrijstelling te schenken.... >>


schenking onder de vrijstelling

Mijn moeder heeft een schenking gedaan aan haar kinderen binnen 180 da... >>


ontvanger schenking overlijdt

Mijn moeder heeft een paar jaar geleden een schenking aan mijn broer g... >>


Schenkingen en termijnen

Goedemorgen, Mijn moeder is recent overleden en nu moet de nalatensch... >>


Belastingvrije schenking

Mijn dochter is bewindvoerder over haar vader die dement is en opgenom... >>


Herroepen schenkingen aan te vechten?

Over vele jaren (sinds 18 jaar geleden) heeft een van mijn ouders sche... >>


sieraden gegeven bij leven

mijn ouders hebben mij de sieraden van mijn moeder gegeven in de afgel... >>


afstand vruchtgebruik

Zus A heeft aan zus B € 100.000 geschonken en daarover is aan sche... >>


Volmacht

Mijn broer heeft gemaild dat hij ons banknummer wil om geld over te ma... >>


180 dagen regeling

Mijn broer heeft voor zijn overlijden naar mijn kinderen een geldbedra... >>


mag ik mijn inboedel op naam van een kind laten zetten

Geachte notaris, Ons huis staat 'onder water' want de hypotheek is ho... >>


schenkingen door bewindvoerder/erfenis

Hallo, Broer is bewindvoerder van ouders(verpleeghuis). Vader overlee... >>


schenking

Een vraag: Oma is dement en opgenomen in een verpleeghuis. Haar bankr... >>


erfdeel en schenking

Mijn vader heeft mijn zus en mij in mei 2015 een schenking gedaan van ... >>


mijn vader heeft schenking gelden ontrokken dmv een oude bankmachtigin

Ik mijn 2 zusjes en broer krijgen al heel lang schenkingen van mijn va... >>


schenking en 180 dagen regeling

Schenking gekregen van mijn vader op basis van de nieuwe belasting re... >>


Inbrengverplichting nalatenschap

Mijn vader is op 19 juli overleden. Enkele weken daarvoor toen hij al ... >>


schenken aan buitenlandse kinderen

Mijn kinderen hebben de franse nationaliteit en hebben nooit in Nederl... >>


Kindsdeel van mijn grootouders

Geachte heer, mevrouw, ik heb een aantal vragen. Mijn grootouders ... >>


Ik heb schenk geld gekregen en ik wil huis kopen

Mijn vader woont in Oekraïne en hij wilt voor mij huis kopen in Neder... >>


Schenkingen

Onlangs is mijn vader overleden en mijn moeder opgenomen in een verple... >>


schenking bij bijstandsuitkering of schuldhulpverlening

Mijn dochter heeft een bijstandsuitkering en gaat misschien in de toek... >>


Schenking aankoop huis en ongelijkheid

Mijn ouders overwegen om mij een schenking te geven om mijn koophuis t... >>


schenking

Geachte heer Van de Griend, Heb ik als ouder ook recht op de tijdelij... >>


verkopen en dan evt schenken

mijn ouders hebben een eigen huis, binnenkort gaan ze naar een zorgfla... >>


schenking

De zus van mijn moeder (mijn tante) heeft geen kinder. Kan zij aan ... >>


Te veel betaalde schenkbelasting (deel 2)

U geeft aan dat er geen sprake is van terugbetaling maar van verrekeni... >>


Schenkingen

Geachte heer, In 1997 de verhoogde schenkingsvrijstelling ontvangen. ... >>


erfenis

gescheiden man twee kinderen hoe is het mogelijk om roerende en onroer... >>


6% rente per jaar, vrij opneembaar ?

Goedendag Heer/mevrouw, Ik zit in de dezelfde positie als hierboven b... >>


Vrijstellingsschenking en erfrecht

Excuses - nogmaals een vraag. Op de website van de Belastingdienst ... >>


Vrijstellingsschenking en erfrecht

Stel: ouders maken gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling van ... >>


Verkopen/schenking

Een kennis van mij is terminaal. Zij wil haar auto (waarde max. €600... >>


legitieme aanspraak van een bank

Schenking gekregen van kennis. Kennis is binnen 180 dagen overleden. K... >>


legaat en belastingdienst

Moet ik het geldbedrag dat ik ontvang aan de belastingdienst opgeven... >>


Mag mijn moeder(weduwe) wonend in een verzorgingstehuis haar kinderen

Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis, mijn vader is vorig jaar ove... >>


schenking met uitsluiting van partner bij overlijden begiftigde

Mijn moeder wil middels een akte de kinderen een schenking doen maar d... >>


AWBZ

Geachte medewerkers, Vermogende persoon(Box 3) nog januari 2010 heeft... >>


Schenkbelasting

schenkingen die ouders doen aan kinderen, boven de vrijstelling, wie ... >>


Schenking

Ik ben er onlangs achter gekomen dat mijn schoonmoeder een aardige spa... >>


Schenking

Moet er een x aantal maanden zitten tusen schenking aan kinderen en op... >>


Schenking tijden leven en in verzorgingstehuis

Mag mijn oma een schenking doen aan haar dochter van Euro 100.000 onda... >>


Schenking schoonouders

Klopt het dat de eenmalige belastingvrije schenking van ouder(s) aan k... >>


Schenken tijdens leven.

Ik zie een vraag over erven als de erfgenaam is overleden en dat dat d... >>


erfbelasting zo veel mogelijk omzeilen

hoe om zeil je zoveel mogelijk erfbelasting tijdens leven van erf sche... >>


Erfenis

Mijn moeder heeft 3 weken voor haar overlijden schenkingen gedaan aan ... >>


schenking/gift

ik voor het huwelijk van mijn dochter gouden sieraden gegeven, nu met ... >>


Schenking vs bijstand

Er mag eenmalig 24000 euro geschonken worden aan kind als voldaan word... >>


180-dagenregeling

Geachte mevrouw, mijnheer, Een schenking binnen de termijn van 180 ... >>


rente voor uitgestelde erfenis

In 1998 hebben mijn vrouw en ik aan de kinderen een bedrag nagelaten ... >>


Schenking

Geachte: De vraag : er is een schenking geweest in het jaar 2009 ,de... >>


successierechten

geachte mijn broer is alleenstaand en gaat verhuizen naar een service... >>


Vordering omzetten in een schenking.

Geachte Notaris, Kan je als erfgenaam een vordering die je hebt gee... >>


schenking

mag een achternicht een bedrag vrij van successierechten schenken... >>


bewindvoerder/schenkingen vakantie/verjaardag

Vanaf december 2009 ben ik bewindvoerder over de zaken van mijn moeder... >>


Bewindvoerder en schenken

Ik ben bewindvoerder van mijn geestelijk gehandicapte zus. Mijn zus i... >>


schenkingen tijdens leven terugvorderen?

Geachte heer/mevrouw, De laatste jaren van zijn leven heeft mijn gr... >>


schenking

Tijdens zijn leven heeft mijn vader kinderen uit 2de huwelijk 3 kind... >>


Schenking terugvorderen bij scheiding

Mijn moeder heeft mij jaarlijks geld geschonken. Er is geen notariele ... >>


Minimale tijd voor overlijden

In aanvulling op vraag 15508: is er geen minimale tijd voor overlijden... >>


schenking

Mijn moeder heeft een week voor haar dood haar sieraden geschonken aan... >>


Erfenis op andermans rekening geparkeerd

Geachte mevrouw/meneer, Mijn broer, verantwoordelijk en gevolmachti... >>


betalen woning en woonlasten ook schenking?

Als er jarenlang voor een uitwonend meerderjarig kind de woonlasten, g... >>


kleinzoon

Mijn oma is 87 jr en bij goede geestelijke gezondheid. Zij heeft in de... >>


schenking aan persoon in het buitenland

L.S., Ik overweeg om een schenking boven de vrijstelling te doen aa... >>


Gift aan kinderen

Hoeveel mag ik mijn kinderen belastingvrij schenken jaarlijks... >>


schuldbekentenis via notaris

Heb nu eigen hypotheekvrij huis waarde 264000. Heb ook nu een opeetcon... >>


Schenking voor overlijden

Twee van drie kinderen hebben 2500 Euro gekregen 2 mnd. voor het overl... >>


schenking

Hallo Mijn tante heeftdit jaar 2009 een schenking gedaan aan onze doc... >>


schenking

mijn broer is 58 jaar oud,en zit in een verzorgingshuis, mag hij aan ... >>


verzorgingshuis

mijn moeder gaat binnen kort naar het verzorgings tehuis 81 jaar en si... >>


mag gemachtigde geld verdelen?

Moeder is dement en zit in gesloten afdeling verpleegtehuis. Een van ... >>


schenking

Mijn vader heeft mij bij leven een schenking gedaan, omdat ik er altij... >>


ouderdomslimiet schenking

is er een ouderdomsbeperking gekoppeld aan een schenking ? Met andere... >>


auto kado

mag een alleenstaande weduwe, zonder kinderen, haar broer een auto van... >>


Schenking tijdesn leven

Mijn broer woont in het buitenland. Mijn broer is vlak voor haar overl... >>


schenking bij leven en erfrecht

Ik setle de vraag namens mijn moeder. Mijn opa is enige tijd gelede... >>


vraag over schenking

Mijn ex-vrouw en ik hebben in februari 1979 10.000 gld onder de tafel ... >>


schenkingen en aangifte successierecht

Casus: Erflater: gehuwd in gemeenschap van goederen. Overleden 2008. ... >>


werkt uitsluitingsclausule naar 2 kanten?

Is de uitsluitingsclausule omkeerbaar? Het geval is als volgt. Beide o... >>


inbreng schenkingen en giften

Ik heb drie vragen. 1) Erflater is in 2008 overleden. In zijn testame... >>


Schenking en schuldhulp

Een familielid van mij zit sinds 8 maanden in de schuldhulpverlening. ... >>


schenking kinderen en kleinkinderen

De situatie: 6 dochters en 1 zoon. 1 dochter en 1 zoon hebben resp. 2... >>


schenking op papier en vooroverlijden

Wat gebeurt er met de schenking op papier van een vader aan zijn zoon,... >>


erfenis

5 weken voor overlijden geeft mijn vader een bijna nieuwe auto aan mij... >>


Schenking en oud erfrecht

Een kennis heeft in 1999 van zijn moeder een schenking gekregen, waarv... >>


erfenis schoonmoeder

Mijn schoonmoeder heeft twee dochters. Een daarvan ben ik mee getrouwd... >>


Inbrengregel of inkortingsregel

Geachte heer/mevrouw, Ik las uw antwoord op de vraag ivm "Schenkin... >>


schenkingen

Na overlijden van vader heeft moeder schenkingen gedaan aan haar kinde... >>


schenking en awbz

Mijn schoonmoeder zal binnen afzienbare tijd naar een verzorgingshuis ... >>


schenking

vraag: mijn ouders gaan een bedrag erven van mijn broer. Is het versta... >>


schenken

Goede dag, wij hebben enige jaren geleden het huisje van mijn schoonmo... >>


Schenkingen

Twee van de drie zussen hebben een kleine schenking van vader gehad, 2... >>


deel van legetieme deel schenken

ik wil dit jaar een deel van het legetieme deel van mijn kinderen sche... >>


deel van de erfenis naar de kleinkinderen

Geachte heer/mevrouw. Mijn moeder (vader is overleden) wil graag ee... >>


notarieel schenking kinderen

Geachte mevrouw/heer, Wij zijn op zoek naar de schenkings bedragen va... >>


Erfenis en schenking

Geachte heer/mevrouw, Mijn moeder is in de bijstand en zij krijgt e... >>


Schenking en verblijf AWBZ inrichting

Geachte... Mijn moeder is sinds juli 2008 opgenomen in een verzorging... >>


Inboedel en schenkingsrecht

Mijn vrouw is, samen met haar tante, erfgenaam van haar oom (moeder va... >>


schenkingen

mijn demente moeder is sinds 2 jaar in een verpleegtehuis. Mijn broer ... >>


Schenking

Als ik van mijn moeder 1000 euro krijg (schenking) en mijn broer niet,... >>


schenkingen

Als men om emotionele reden een erfrecht verwerpt, kunnen eerder gedan... >>


successierecht

klopt het dat je bij de notaris het bedrag wat je elk jaar belastingvr... >>


rente kindsdeel

Goede middag, avond, Kan de weduwe, door vrijwillig en jaarlijks re... >>


schenking vrijstelling

Geachte medewerker, Mijn ouders hebben een huis en hebben 2 kindere... >>


schenking

Een zus van mijn vader wil bij leven een schenking aan mij doen.Hoevee... >>


schenkingen

een moeder heeft twee van haar vier kinderen een schenking gegeven. Wa... >>


schenking en erfenis

Schenkingen geaan bij het leven moeten die verrekend worden met het ki... >>


schenking aan kleinkindern en schoondochters

Indien mijn vader twe e-jaarlijks het maximale belastingvrije bedrag w... >>


Erfdeel belast als schenking

Als er geen testament is bij overlijden van een van de ouders en de ve... >>


schenking kinderen

de man van mijn buurvrouw is een jaar geleden overleden. zij krijgt ao... >>


schenking schoonmoeder

Ik stelde u al eerder een vraag, maar de situatie is nu gewijzigd, van... >>


schoonouders en schenking

Vorig jaar is mijn echtgenote overleden. Wij zijn in 2004 gehuwd in ge... >>


schenking en lenen, rentepercentage

Mijn schoonmoeder wil aan de kinderen jaarlijks het vrijgestelde bedra... >>


schenking kinderen

Ben je verplicht om een notaris in te schakelen bij een schenking van ... >>


Schenking en notaris

Als een ouder aan haar kinderen een bedrag wil schenken dat boven de v... >>


schenking en legitieme portie

Vlak voor het overlijden van een vriend heeft hij mijn drie kinderen z... >>


schenking bij leven

Een tante van ons wil ons een schenking doen per jaar, wat is het maxi... >>


kindsdeel

Tijdens ziekte van vader heb ik hem verzorgd. Hiervoor heb ik een bedr... >>


Schenkingen en erfenis

Worden schenkingen aan kinderen (waarbij één kind geen schenking ont... >>


180 dagen

Mevrouw, mijnheer, Een week voor zijn overlijden heeft mijn broer zij... >>


schenking bij leven

Ik heb 14 jaar in met een gezin meegedraaid waarvan de moerder was ove... >>


schenkingen bij verkoop ouders

Mijn broer heeft in het verleden boerderij en huis en opstallen gekoc... >>


schenking aan 3e binnen 180 dagen voor overlijden

Mijn tante is recentelijk overleden en heeft geen direkte nakomelingen... >>


schenking tijdens leven

Mijn opa heeft voor al zijn kinderen(3) een bedrag vast gezet. Inmidde... >>


te betalen rente over schenking aan kinderen

Als je schenkt aan kinderen en terugleent moet je rente aan de kindere... >>


Schenkingen op papier

Wat zijn de mogelijkheden om een schenking te doen (op papier)zonder... >>


schenking of lening

Mijn schoonvader is gescheiden en heeft 4 zonen. In het verleden heeft... >>


2traps-schenking en bewind

De oma van mijn minderjarige kinderen wil aan beiden een som geld sche... >>


giften/lening tijdens leven gegeven

moeten geldelijke giften en/of/leningen aan kinderen tijdens leven geg... >>


jaarlijkse schenking

Geachte mevrouw/mijnheer, Ik zou graag willen weten welk bedrag ik ... >>


verkoop oudelijke woning

ons ouderlijke wooning is verkocht en moeders verblijft in particulier... >>


lening of schenking

aanvulling op mijn vraag 7050. In het testament van de overledene staa... >>


lening of schenking

Een aantal jaren geleden heb ik van een kennis een bedrag voor een aut... >>


Kindsdeel uitbetalen

Geachte Ontvanger, Vorig jaar is mijn vader overleden, er was een t... >>


afkoop waarde op BEM rekening

Via Falcon Leven (onderdeel van Fortis) is er voor mijn dochters in 19... >>


meldplicht notaris?

Geachte heer Van de Griend, Heel in het algemeen vroeg ik me af of... >>


vanaf welk bedrag erfenis opgeven aan belasting?

Geachte mevrouw/meneer. Mijn moeder had een rekening in Luxemburg o... >>


vaders schenking

Mijn vader ( 85 ) leert een jonge vriendin ( 46 ) van me kennen , om... >>


schenking erfdeel

De situatie is als volgt; Na het overlijden van een van de ouders wil ... >>


schenken 2005

hoeveel is het schenkingsbedrag voor ouder/kind en oma/kleinkind per j... >>


schenking doen aan kinderen

mijn moeder is 80. Bezit 80000 euro.plus een huis vrij van hypo, waard... >>


terugvorderen schenking door erfgenamen

Oma heeft in de periode van 1993 tot aan haar overlijden in april 2005... >>


schenking en legitieme portie

is het verstandig schenkingen te doen om zo ervoor te zorgen dat het k... >>


schenking zonder consequenties

gezinssituatie: moeder, 4 kinderen. Vader kort geleden overleden. 2 ki... >>


Schenking aangetrouwde kinderen

Kunnen ouders zowel de eenmalige als de jaarlijks terugkerende schenki... >>


schenking ter zake des doods

Kunt u mij uitleggen wat precies inhoudt een "schenking ter zake des d... >>


Schenking op papier

Mag mijn moeder 20000 Euro op papier aan mij schenken. Ik ben getrouwd... >>


Schenkingen voor overlijden

Onlangs werd het mij duidelijk dat mijn vader nogal wat transakties h... >>


schenking woning aan kleinzoon

hallo , Mijn oma heeft mij haar huis geschonken. Wij zijn bij de notar... >>


schenkingsrecht

Hoe groot mag de vrijstelling zijn van de schenkingsrecht?... >>


schenking en erfenis

vader is overleden, moeder heeft langstlevende testament, en er zijn 6... >>


schenking inkorten?

Wat bedoelt u met "een schenking inkorten"? Het is niet duidelijk u... >>


schenkingen vlak voor overlijden

een alleenstaande vader overlijdt; heeft 5 kinderen. Laat vlak voor zi... >>


Verkoop ouderlijk huis

Onze moeder (95) woont momenteel in een eigen huis. Binnenkort zal zij... >>


vrijstelling schenking aan kinderen

Hoeveel mag je belastingvrij aan je kinderen schenken?... >>


schenking woning aan partner

KAN IK AAN MIJN VRIEND (SAMENWONEND) MIJN WONING SCHENKEN TERWIJL IK D... >>


Schenken en gevolgen inkomstenbelasting

Onlangs is mijn vader overleden die een “vruchtgebruiktestament met k... >>


voorschot erfenis

Graag wil ik weten hoe en of je een voorschot op de erfenis kunt nemen... >>


terugvorderen schenking

Wat is de minimum termijn tiussen een schenking van ouder aan kinderen... >>


schuldbekentenis na overlijden

Vader is overleden. Mdr. heeft 3 meerderj. kind(32, 36 en 37 jaar). Md... >>


aflossing kindsdeel of schenking

geachte heer mevrouw, mijn vader wil mij morgen een schenking van 2... >>


schenking aan achterneven

Ik ben nooit gehuwd geweest, geboren in 1936 en wil maandelijks, tot w... >>


schenking terugdraaien

Door mijn moeder is aan ons, haar kinderen (3) een stuk grond geschonk... >>


Realisatie BEM clausule

Ik wil een spaarrekening voor mijn kleinkind waarvan het geld geblokke... >>


Bevoegdheden bewindvoerder na overlijden

Ik ben door het Kantongerecht als bewindvoerder over de financiën van... >>


herroeping schenking

Mijnheer, Mijn schhomoeder heeft mijn schoonzus een fiscaal toegest... >>


Schenking op papier

Mijn ouders zijn momenteel 65 en 63 jaar. Er zijn 3 kinderen in het ge... >>


gekregen schenking onbelast?

Van mijn vader heb ik voor mijn studie een schenking gehad in 2002 in ... >>


schenking en AWBZ kosten

Dames en heren, Onze zoon is helaas schizofreen en op het moment i... >>


Schenking bij gescheiden ouders

Ouders mogen aan kinderen tussen 18 en 35 jaar éénmalig een groot be... >>


schenking of erfenis

Ouders schenken bedrag (getrouwd in gemeenschap van goederen). Eén va... >>


schenking kleinkinderen

als ik mijn drie kleinkinderen belastingvrij wil schenken krijgen ze d... >>


bijstandsuitkering en schenking

is het mogelijk om jaarlijks en bedrag te schenken aan een kind die ee... >>


Schenking van bouwgrond

Best, Mijn vriend heeft onlangs een bouwgrond gekregen van zijn ouder... >>


schenking van belang bij echtscheiding ?

Ik lig in scheiding en mijn vrouw krijgt al 6 jaar een schenking van h... >>


schenking op papier en inbreng.

Geachte heer/mevrouw, Wij zitten met een vraag waar we niet uitkome... >>


Schenking aan kinderen

Hoe en op welke manier kun je de kinderen jaarlijks een schenking(geld... >>


schenking 2004

Zijn de schenkingsbedragen 2004 voor kinderen en kleinkinderen al beke... >>


schenking huis

Mijn tante wil me het huis schenken.(bij leven) (zus van vader) Wat ... >>


Schenking huis aan vreemde

Geachte lezer, mijn vraag is deze: ik bewoon een etage en mijn relatie... >>


schenkingsbedrag per jaar?

Mijn zus wil graag vast schenken aan haar broers en zusters in het gez... >>


regels rondom schenkingen op internet?

Geachte mijnheer/mevrouw, Is er ergens een site te vinden of een broc... >>


Onder bewind en schenken

Geachte heer, mevrouw, Wij willen onze moeder vanwege haar situatie... >>


schenking huur

Mijn ouders hebben 5 jaar geleden een koopflat gekocht, i.v.m moeilijk... >>


onterven en schenkingen

Als je in je testament een van je kinderen onterft en intussen de ande... >>


schenking bewijzen?

Mijn broer had geld geleend van mijn tante. Enkele dagen voor haar ov... >>


schenking aan kleinkinderen

Ik wil een bedrag schenken aan mijn kleinkind, maar ik weet niet hoe h... >>


schenkingen

volgens mij is een van u antwoorden niet juist en mag een ouder eenmal... >>


schenking

Daar het van horen zeggen is, zou ik toch wat zekerheid willen over he... >>


schenking door tante

Een tante (zus van mijn schoonmoeder) wil ons een geldbedrag schenken.... >>


Schenking - Verzorgingstehuis

Geachte mevrouw/mijnheer, Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis ... >>


hoeveel mag 1 malige schenking zijn?

Mijn vader wil een schenking doen mijn leeftijd is 42 jaar wat is de b... >>


schenking hypotheekrente

Vrij recent heb ik een hypothecaire lening van mijn moeder verkregen. ... >>


schenking voor overlijden

Mijn vader heeft vlak voor zijn overlijden EURO 40000 zijn partner (zi... >>


schenking door derde

hoeveel procent belasting moet je betalen bij schenkingen van derden.... >>


Spaargeld voor overlijden verdelen

Mijn moeder moet binnekort in een verpleeghuis worden opgenomen, ze he... >>


machtiging en schenking

Mijn vader(97) is in een verzorgingshuis opgenomen. (Vergeetachtig, ni... >>


schenking voor echtscheiding

Wanneer de echtscheidingspartner beweert dat er tijdens het huwelijk s... >>


Schenking en 180-dagen regeling

Mevrouw, mijnheer, De successiewet kent een fictiebepaling die aang... >>


Alternatief voor schenking huis

U schrijft in vraag 2928 over het schenken aan een kind: "Andere vorme... >>


Inbreng schenking na overlijden

Over de afgelopen 10+ jaren heeft mijn moeder, mij zowel als mijn zus ... >>


schenkingen

nu wat completer: ik wil graag weten wat de maximale schenking bedra... >>


bedragen vrijstelling schenkingsbelasting

ik ben op zoek naar de maximale schenkingsbedragen per jaar vanaf 1978... >>


Opeisen kindsdeel voor overlijden.

Indien beide ouders nog leven, kan dan een kindsdeel opgeeist worden? ... >>


schenking te laat?

Mijn twee broers en ik erven geld van mijn overleden vader. Alle drie... >>


Stel zelf een vraag:


Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >