Erfenis verworpen.


15 november 2012

Vraag nummer: 32697

Geachte heer van der Griend,

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden, we hebben toen de tip van iemand gekregen om de erfenis te verwerpen, dit hebben we gedaan en daar is een akte van.
Mijn vader had schulden, maar hoeveel is niet bekend, er is ook geen testament opgesteld. Nu is mijn vraag hadden we de erfenis beter beneficiair kunnen aanvaarden?! Er blijkt een levensverzekering van mijn vader te zijn, en die instantie wil pas uitkeren als er een verklaring van erfrecht kan worden overlegt. Deze hebben we dus niet.. Zou er nog een mogelijkheid zijn dat we daar toch aanspraak op kunnen maken? Ook in de zijlijn kan er geen verklaring van erfrecht overlegt worden.

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet is een keuze onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Een weg terug is er dus in beginsel niet. Verder is er in beginsel bij verwerping sprake van plaatsvervulling. Kinderen van degene die heeft verworpen treden in de plaats van die persoon als erfgenaam.

Verder hangt het van de polis van de verzekering af wie als begunstigden zijn aangewezen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.