Wezenpensioen en naamsverandering


7 maart 2017

Vraag nummer: 49969

Geachte Heer, Graag zou ik een antwoord ontvangen op de volgende vragen. Mijn dochter 24 jaar, biologische vader sinds 2010 overleden krijgt een wezenpesioen. Nu wil ze de naam van haar stiefvader aannemen. Ze heeft vanaf 2000 bij mij(biologische moeder ) en haar stiefvader gewoond. De vraag is als ze de naam van haar stiefvader aanneemt krijgt ze dan nog wezenpensioen, en blijft ze recht houden op een eventuele erfenis als haar oma (moeder van haar biologische vader) komt te overlijden? Bedankt en afwachtend op uw antwoord C.K.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel heeft de verandering van de achternaam geen gevolg voor de familierechtelijke betrekkingen die als basis dienen voor het erfrecht en de afstamming. Er zou wat dat betreft dus geen wijziging optreden.
Wat de uitkering betreft is het raadzaam dat nog even na te vragen bij de uitkerende instantie. Voor de volledigheid kunt u bij betreffende advocaat die één en ander verzorgt, ook nog navraag doen wat de eventuele bijkomende wijzigingen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.