schulden aftrek van erfenis


26 januari 2010

Vraag nummer: 13413  (oude nummer: 14895)

Geachte Heer / Mevrouw
Mijn moeder is in oktober overleden en is een zus aangesteld als Testamentair Executeur,nu komt ervan haar een lening van ƒ2500 van 15 jaar terug zonder papieren, mag zij dat aftrekken van de erfenis?Graag antwoord via e-mail
b.v.d. mijn hartelijke dank

G.J.J.Breij

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien uw moeder een aantoonbare schuld had (die nog niet is afgelost) dan komt die voor rekening van de gezamenlijke erfgenamen. Voor de hoogte van de successiebelasting kan het dan een aftrekpost zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.