vergoeding handtekening legalisatie


29 januari 2010

Vraag nummer: 13429  (oude nummer: 14921)

Geachte notaris,

Graag voor de zuiverheid van de afwikkeling van een nalatenschap het volgende:

Door enkele erfgenamen zijn kosten gemaakt voor het legaliseren van de handtekening.
Voor één erfgenaam moest de notaris, i.v.m. fysieke beberking aan huis komen voor enkele bestond een verschillend tarief voor twee personen was de legalisatie gratis.
Op een daartoe verstrekkend verzoek is door de executeur overgegaan tot het uitbetalen, t.l.v. de nalatenschap, van deze kosten als zijnde gemaakte onkosten van de diverse erfgenamen.
Is dit een correcte stellinname van deze executeur?
Gaar ne uw reaktie,

met vr. groet

H.Wolterbeek

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: Dat hangt een beetje van de onmstandigheden af, maar in beginsel komen mijns inziens de kosten in verband met de aanvaarding/beneficiaire aanvaarding/verwerping voor rekening van betreffende erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >