Als gemachtigde zoon verantwoordelijk voor uitstaande schuld?


14 maart 2020

Vraag nummer: 60276

Mijn moeder is op 12 januari jl. overleden. Ik ben gemachtigd voor haar voor de zorgverzekering. Declaraties van de thuiszorginstelling stuurde ik naar de zorgverzekering, waarna de bedragen can de declaraties op de rekening van mijn moeder werden gestort. Vanaf deze rekening betaalde ik dan de thuiszorginstelling.
Nu is gebleken dat de zorgverzekering 2 maal een volledige declaratie hee ten onrechte heeft uitbetaald. mij is toen medegedeeld dat het teveel betaalde bedrag bij een van de volgende declaraties ingehouden zou worden. Alle betaalde declaraties heb ik volledig aan de thuiszorginstelling betaald die inmiddels sinds 12 februari failliet is. De zorgverzekering heeft teveel betaalde declaraties in november jl. geboekt onder het uitstaande eigen risico. Nu na haar overlijden staat er nog een behoorlijk bedrag uit onder haar eigen risico. Ben ik verplicht als zoon en gemachtigde dit bedrag te betalen? Kijk uit naar uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Als erfgenaam ben je gehouden indien je de nalatenschap zuiver aanvaardt om de tot de nalatenschap behorende schulden te voldaan en je bent daarvoor dan ook aansprakelijk. Wees dus voorzichtig met het 'zomaar' aanvaarden van de nalatenschap. Laat je eerste heel goed informeren.

Ten aanzien van een volmacht: de gevolmachtigde is gehouden rekening en verantwoording af te leggen, na overlijden van de volmachtgever, aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn