Val ik nog onder NL erfrecht?


6 mei 2010

Vraag nummer: 13775  (oude nummer: 15711)

Ik woon al vier jaar buiten Europa en heb in NL geen bezittingen meer; wel in meerdere andere landen. Ruim 20 jaar geleden gescheiden; drie kinderen (allen ruim boven de 30) wonen allemaal buiten NL. Met de kinderen heb ik geen contact; zelfs de woonplaats is mij onbekend. Mogelijk hebben ze nog wel de NL nationaliteit. Ik heb geen echtgenote, noch partner. Ik heb de NL nationaliteit. a) Val ik onder NL erfrecht; ook als ik in Verweggistan overlijd? b) Kan ik de kinderen volledig buiten een testament houden, dus onterven? c) Moet ik een testament bij een NL notaris deponeren ook als dat in het buitenland is opgemaakt? d) Blijft in mijn geval de NL fiscus buiten schot?

Antwoord:

Geachte heer,

Internationaal erfrecht is zeer complex. Om zelf sturing te geven is een testament met daarin keuze voor het recht van betreffend land een optie. Dat kan echter niet in alle gevallen. Het lijkt mij aan te bevelen om in het land waarin uw vermogen is gelegen één en ander vast te leggen. Ik raad u dus ook van harte aan langs een notaris/advocaat te gaan voor informatie hierover.
Voor de erfbelasting is in beginsel een termijn van 10 jaar na vertrek uit Nederland. Binnen die termijn is in beginsel Nederland successierecht van toepassing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.