'afwikkeling nalatenschap na weigeren erfenis'


27 januari 2010

Vraag nummer: 13416  (oude nummer: 14900)

Mijn oom is partner- en / kinderloos overleden. Daar het vermoeden bestaat dat er enkel schulden zullen zijn, is weigeren van de erfenis een zeer reƫle optie. Zijn hier kosten aan verbonden? (Bijvoorbeeld: notaris - opvragen evt testament) Hoe wordt de nalatenschap dan in praktische zin (huurwoning ontruimen etc) afgewikkeld?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voordat je een keuze maakt is het wel aan te bevelen om vast te stellen of je wel erfgenaam bent. Een notaris kan dat inderdaad doen. Als je erfgenaam bent en wil verwerpen of benefciair aanvaarden dan moet dat ter griffie van de rechtbank. Daar zijn griffierechten aan verbonden.Verweroen betekent wel (in beginsel) dat het erfdeel dan naar de kinderen van degene die verworpen heeft gaat. Pas dus goed op.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.