Tweetraps Testament


21 maart 2010

Vraag nummer: 13717  (oude nummer: 15522)

In vervolg op een eerder door mij gestelde vraag voeg ik eraan toe dat ons testament erin voorziet dat onze kinderen het bedrag van hun evt. legitieme portie aan de langstlevende van ons 2 renteloos ter leen verstrekken en wel zodanig dat de hoofdsom eerst opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende van ons 2. Graag verneem ik of in dit geval bij overlijden van 1 van ons 2 toch direkt belasting moet worden betaald over elk kindsdeel.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat zo niet beoordelen, daarvoor verwijs ik u toch even naar uw eigen notaris die het hele testament met uw door kan nemen en kan controleren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.