claims op nalatenschap


28 juni 2012

Vraag nummer: 28576

Is het rechtmatig dat een erfgenaam bewezen diensten van vóór overlijden na overlijden factureert en claimt op de nalatenschap.


er staat niets in het testament en er zijn geen schulbekentenissen, facturen of afspraken hierover gevonden.
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zijn wel bepaalde wettelijke rechten voor kinderen die (gedurende de meerderjarigheid) arbeid hebben verricht in het huishouden of in een door erflater uitgeoefend beroep of bedrijf zonder passende beloning. Ik kan niet beoordelen of dat in uw geval van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.