hoe te handelen?


4 december 2009

Vraag nummer: 13263  (oude nummer: 14501)

ik ben eigenaar van grote lappen grond. ik machtigde mijn vader hierover te beschikken.
Hij komt te overlijden.De grond lijkt bezwaard te zijn met een grote schuld die echter nog ver beneden de totale waarde van de grond ligt.Met een bank ben ik onderhandeling een overeenkomst te sluiten teneinde de gronden te kunnen behouden.De bank vraagt als zekerheidstelling alle grond plus twee panden die tot de nalatenschap van mijn vader behoren.Een van de panden is mijn woonhuis.De waarde van dit alles ligt zoals gezegd ver boven de schulden die mijn vader maakte..Hoe te handelen. Hoe zou ik hieraan kunnen ontkomen op basis van redelijke en billijke argumenten?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er sprake is van bezwaring met een schuld wil dat neem ik aan zeggen dat er sprake is van hypotheek. Voor hypotheek is altijd een notaris nodig. Je zou aan die notaris eens kunnen vragen welke omstandigheden er waren bij het geven van de hypotheek en of de volmacht volgens hem/haar duidelijk genoeg hiervoor was.

Als een bank vraagt om verder onderpand en dat onderpand zit in de nalatenschap van uw vader, zal die nalatenschap uiteraard eerst afgewikkeld/verdeeld moeten worden.

Het lijkt mij verstandig dat u eens langs een notaris gaat voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.