Plaatsing in een verzorgings tehuis en vermogen.


30 juni 2012

Vraag nummer: 28586

Wij hebben een huis met een overwaarde van €240000.
Als een van beide naar een verzorgingstehuis moet, wat zijn dan de
financiele gevolgen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten is er op dit moment geen sprake van een vermogenstoest, maar slechts van een inkomenstoets. Vermogen zou daarmee in takt blijven. Het beste is dit even na te vragen bij betreffende instelling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.