boedelvolmacht


12 maart 2011

Vraag nummer: 24752  (oude nummer: 16531)

Ik heb voor mijn overleden vader beneficiair aanvaard bij de griffie. De 2 andere erfgenamen zijn allebei onder bewind moeder beschermingsbewind zus schuldsanering.
Heb geen volmacht getekend bewindvoerder van moeder beweert de nalatenschap af te kunnen handelen moet hij mij rekening en verantwoording afleggen?
Er is geen testament en er was een gemeenschap van goederen.
Ik heb bij notaris niets getekend.
gaarne reactie.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij beneficiaire aanvaarding is er sprake van de zogenoemde wettelijke vereffening waarbij in beginsel alle erfgenamen vereffenaar zijn, dus alles samen moeten afhandelen. Er zijn we wat utizonderingen op deze hoofdregel, maar ik kan zo niet beoordelen of die in deze gelden. Misschien toch goed om even langs uw notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.