Erfrecht


19 december 2010

Vraag nummer: 14031  (oude nummer: 16274)

Recentelijk is mijn moeder overleden.
Een van mijn zussen vond het de dag na overlijden reeds in alle vroegte nodig alle aan mijn moeder behorende papieren, zoals bankafschriften, verzekeringspapieren ect. Te confisqueren.
Daarna regelde zij vrijwel alles op eigen houtje zonder iemand hierin te kennen en/of overleg te plegen.
Zelfs het appartementje van mijn moeder werd eigenhandig door haar ontruimd en de inhoud afgevoerd naar derden. Ternauwernood konden uit haar inboedel nog wat foto’s e.d. gered worden.
Er is, mede gezien bovenstaande, geen enkel inzicht in haar nalatenschap en het vermoeden bestaat dat er enige malversaties hebben plaatsgevonden (zij regelde moeders financiën daar deze aan een lichte vorm van dementie leed).
Mijn jongere zus en ikzelf (oudste kind en oudste zoon) vragen zich af hoe we hier mee om moeten/kunnen gaan en welke gerichte stappen wij kunnen ondernemen.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt het verstandig om eerste aan uw zuster te vragen wat de stand van zaken betreft op het moment van overlijden van uw moeder. Beschikken over één en ander is uiteraard zonder volmacht van de andere erfgenamen niet mogelijk. Er zal dus ook vastgesteld moeten worden wie de erfgenamen zijn. Ik raad u aan daarvoor contact op te nemen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.