Na overlijden in zorgcentrum: men wil wel de begrafenis regeln, niet de financien. Hoe dienen wij de handelen


1 september 2016

Vraag nummer: 47180

Een bewoner van ons zorgcentrum is overleden. Er was geen enkel contact met familie. Deze familie wil in principe niets regelen, ook niet de begrafenis. Nu is een verre nicht bereid om een crematie te regelen om te voorkomen dat de Gemeente dit moet verzorgen. Echter verdere bemoeienis wenst men niet. Niemand wil de financiële zaken afhandelen en zorgen dat de zaken met het zorgcentrum worden afgehandeld.
Hoe dienen wij te handelen? Wie kan worden ingeschakeld en wie draagt die kosten?

Antwoord:

Geachte heer,

Via de rechter zou een vereffenaar kunnen worden aangewezen, maar wellicht is het raadzaam één en ander kort te sluiten met de juridische afdeling van uw organisatie en daarvoor een protocol vast te stellen. Voor betreffende nicht is het wel van belang geen handelingen te verrichten die kunnen worden aangemerkt als aanvaarding van de nalatenschap (indien zij al als erfgenaam is aangewezen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >