Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

huis leeg gehaald zonder toestemming erfgenamen

18 augustus 2014

Vraag nummer: 39415

Mijn vader woonde nog in zijn huurwoning,en wij als kinderen hadden geen contact meer met hem.Onze moeder is al 24 jaar overleden. Mijn vader werd ziek en zijn broer liet hem een machtiging teken om zijn bankzaken te regelen.Mijn vader is een maand of 4 opgenomen geweest en bij thuis komst had zijn broer allemaal spullen weggenomen uit zijn huis (pa is 87) kon zich daar tegen moeilijk verweren. Moest thuis nog een tijdje wachten voor hij naar een verzorgingshuis kon,daar heeft zijn broer hem naar toe verhuist,met zijn kleding en 2 lege kasten,een tv en een tafeltje. Het huis heeft zijn broer helemaal leeg gehaald en de spullen verdeeld onder zijn eigen kinderen. Vorige week is onze vader overleden,en kwamen wij erachter dat onze vader alles was afgenomen. Onze vraag mag/kan dit zomaar?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien één en ander op verzoek van yw vader en met zijn instemming is geschied, dan zou er in beginsel geen bezwaren tegen kunnen zijn. Of dat de kwestie was kan ik niet beoordelen.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder