heb een polis in geld


11 april 2012

Vraag nummer: 28064

heb geen contact met mijn enigste kind.gaat dan het geld wel naar hem toe en is hij verplicht mijn uivaart te regelen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij een verzekering is het over het algemeen zo dat de begunstiging in de polis doorslaggevend is aan wie zal worden uitbetaald. Ik raad u aan dat na te vragen bij uw verzekeraar.
Daarnaast kunt u in een testament aangegeven wie uw erfgenaam is indien u wenst af te wijken van de wet. In een testament kunt u ook een executeur aanwijzen die uw uitvaart verzorgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.