wie betaald de notaris/griffiekosten bij beneficaire aanvaarding ?


27 april 2008

Vraag nummer: 11707  (oude nummer: 10659)

geachte lezer,

Na het sterven van mijn grootmoeder zijn er in principe 9 erfgenamen.
8 van deze aanvaarden de erfenis en 1 aanvaard beneficair. Wie betaald de kosten van de beneficaire aanvaarding, omdat ze alle 9 zorg moeten dragen voor de afwikkeling dus ook diegene die niet beneficair hebben aanvaard.

naam bekend bij redactie

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kosten van de beneficiaire aanvaarding zelf betaalt natuurlijk betreffende erfgenaam. Over de kosten van de wettelijke vereffening durf ik geen uitspraak te doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.