Schulden erven uit scheidingsconvenant


1 oktober 2014

Vraag nummer: 40089

Onlangs is een goede vriend van mij overleden. Hij een testament laten opmaken met daarin mij als enig erfgenaam. Tevens had hij een levensverzekering lopen waarvan de begunstiging expliciet op mijn naam is gezet. Deze is inmiddels uitgekeerd. Nu heb ik met de erfenis nog niets ondernomen. Reden is dat er schulden zijn aan de ex partner vastgelegd in een scheidingsconvenant. Dit zijn naast alimentatie, de overwaarde van de woning en helft saldi bankrek. Welk nog niet zijn overgemaakt naar de expartner. Derhalve zijn de schulden waarschijnlijk hoger dan de bezittingen. Mijn vragen:

1. Staat de levensverzekering los van de erfenis of heb ik al aanvaard?
2. Valt of welke delen van het echtscheidingsconvenant onder de schulden in de erfnis.
3. Moet ik nu beneficiair aanvaarden?

Alvast vriendelijk bedankt

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt genomen valt de uitkering van de verzekering buiten de nalatenschap (hoewel wel mogelijk belast met erfbelasting), maar de voorwaarden van de polis zijn daarbij mede van belang. Indien nog mogelijk zou beneficiair aanvaarden wel aan te bevelen zijn, maar houd dan wel rekening met de regels van de wettelijke vereffening. Het lijkt mij van harte aan te bevelen eens langs een notaris te gaan die gespecialiseerd is in deze onderwerpen, want wellicht hebt u voor de bank voor een verklaring van erfrecht nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.