Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

RE. op uw antw.Erfrecht bij minderjarigen

30 juni 2009

Vraag nummer: 12771 (oude nummer: 13329)

Geachte M, Nog even terug te komen op mijn vraag wat betreft erfrecht bij minderjarigen; Hoe gaat het verder als de oudste zoon ( die overigens bijjna 18 jr. is) het e.e.a. wil verkopen wat betreft de inboedel. Bepaalt de oudste zoon dat of moet hij daarvoor toestemming vragen aan zijn vader? En wat er verkocht wordt gaat dat bedrag dan naar de kinderen? m.vr.gr. J.V.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Minderjarig is minderjarig (in beginsel), dus dan treedt de ouder op namens het kind. Vanaf 18 jaar is het kind meerderjarig dus dan wel zelf bevoegd.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder