Boedelgevolmachtigde


1 oktober 2009

Vraag nummer: 13038  (oude nummer: 13964)

Waar kunnen wij als erfgenamen een formulier vinden dat rechtgeldig is om 1 van de erfgenamen als Boedelgevolmachtigde aan te wijzen? Of moet dit via een notaris verlopen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Strikt genomen kunt u dat zelf, maar misschien is het raadzaam dat via een notaris te laten lopen zodat er meteen een verklaring van erfrecht opgesteld kan worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.