Rang kindsdelen op uitdelingslijst


1 juli 2017

Vraag nummer: 51179

De nalatenschap van de 2e overleden ouder is beneficiair aanvaard. Er is niet genoeg geld om de schulden én de kindsdelen van moeder (volledig) uit te betalen. Ontvangen de kinderen wat over is ná betaling van alle schulden of delen zij ponds-ponds mee bij de overige huishoudelijke schulden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is wel een wettelijke rangregeling, maar de schulden aan de kinderen gaan niet voor de overige "normale" schulden. Als er dus alleen maar gewone schulden zijn en schulden aan de kinderen, dan zijn die gelijk in rang.

Een optie kan zijn het pad te bewandelen van het vereffenen van de nalatenschap als die negatief is. Dan moet er wel aan veel vereisten worden voldaan (zoals een boedelbeschrijving maken, rechter inlichten, schuldeisers inlichten, uitdelingslijst maken enzovoort).

Een andere optie is (indien de kinderen van moeder dezelfde als de erfgenamen van vader zijn), de gewone schulden betalen (voor zover de nalatenschap voor die schulden voldoende is) en genoegen nemen met het restant.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.