afstand tekenen.


29 augustus 2013

Vraag nummer: 35451

Mijn moeder is 23 jr geleden overleden, mijn vader 3 weken geledenWij zijn met 4 kinderen waarvan 1 sinds het laaste jaar (na 13 jaar geen contact met niemand van de familie) pas weer contact op nam met mijn vader buiten ons om. Nu alles opgeruimd moet worden begint ze moeilijk te doen en wil ze nergens aan mee werken maar wil wel dat wij alles op papier zetten en moeten verantwoorden wat we gaan doen. Naast ons verdriet kunnen wij het niet meer aan en hebben de gedachte om alle 3 afstand te tekenen zodat zij alles mag hebben en kan regelen.
Hoe moeten wij dit doen???

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien je als erfgenaam bent aangewezen heb ik inderdaad een keuze: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. De laatste twee moeten via/op de rechtbank geschieden.
Verwerpen wil zeggen dat je verklaart geen erfgenaam te willen zijn. Pas op. Het betekent doorgaans ook dat de wettelijke regels van plaatsvervulling van toepassing zijn. Kinderen van degene die heeft verworpen treden in diens plaats (als erfgenaam) en zouden dan eventueel ook weer 'moeten' verwerpen. Laat u zich dus eerst heel erg goed voorlichten.
Overigens kan het zijn dat je niet meer kan verwerpen, omdat je al geacht wordt zuiver te hebben aanvaard, omdat je je ondubbelzinnig hebt gedragen als erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >