verdeling nalatenschap


5 januari 2008

Vraag nummer: 11461  (oude nummer: 10041)

Geachte hr/mevr.
SITUATIE:
- overlijden na 1 jan 2003 langstlevende zonder testament
- 5 nabestaanden/4 gehuwd /1 gescheiden
- nabestaanden hebben m.i. in beginsel recht op ieder 1/5 van de nalatenschap
VRAAG- hebben de ex-echtelieden (waren in GvG gehuwd) in dit geval ieder recht op de helft van 1/5 van die nalatenschap?
Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als de scheiding ligt voor het overlijden van een ouder, dan is er op het moment van de scheiding uiteraard geen recht voor het kind en dus ook niet voor zijn/haar ex.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.