kind onterven?


14 februari 2010

Vraag nummer: 13505  (oude nummer: 15098)

SInd smijn moeder 8 jaar geleden is overleden heb ik nooit enig inzage gekregen wb mijn kindsdeel. de kinderen van mijn overleden zusje waren toen alle 6 minderjarig. Als enige in leven zijnde dochter heb ik toen vreindelijk naar de sieraden van mijn moeder gevraagd....die heb ik niet gekregen. Alle spullen van mijn moeder zijn verdwenen. De inboedel is verdeeld zonder dat ik daar bij mocht zijn afgelopen oktober. IN 8 jaar tijd heb ik regelmatig gevraagd om inzage van het kapitaal van mijn moeder na overlijden.......volgens mijn vader en 2 broers (die hem al die jaren bij hebben gestaan........)was het idioot en gemeen dat ik zo hebberig was. De ruzie is zo n u en dan hoog op gelopen. Mijn jongste broer heeft in al die 8 jaar de financien van mijn vader geregeld, geadviseerd ecc en uitgevoerd ook als was hij, voor zover ik weet, niet gemachtigd om persoonlijk te onderhandelen. Ik heb een schuld bij mijn vader van 15000 euro, dat wilde hij ondertekend hebben. dat was gen probleem voor mij maar ik heb geeist dat ik inzage zou krijgen alvorens te tekenen. Mijn vader is 16 januari overleden en 22 december 2009 heeft hij zijn testament veranderd en mij onterft en ook mijn kinderen, 3 ervan zijn nog minderjarig. Ik heb nooit iets opgeeist niet mijn kinddeel of wat dan ook, enkel en alleen inzage en een normaal verzoek om de sieraden van mijn moeder (niet ogegeven blijkt nu bij de belasting en dus niet vermeld in wat voor document dan ook). Kan ik dit testament aanvechten en watvoor kansen maak ik dat ik eventueel toch erkend wordt in mijn recht tot erven? Alle schriftelijek documentatie brief- en mail wisseling tussen mij en mijn broers heb ik van al die jaren bewaard. schrijven waarin ik regelmatig wordt aangevallen dat ik hebberig ben en wat al dan niet meer.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een kind onterven kan inderdaad en de notaris die het testament maakt stelt vast en controleert of het inderdaad de wil is van degene die een testament maakt. In die zin is het doorgaans dus lastig om een testament 'aan te tasten'.

Een kind dat is onterft kan echter aanspraak maken op zijn/haar legitieme portie. Daarvoor raad ik u aan eens langs een notaris te gaan voor nader advies en ibformatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.