2 testamenten oud nieuw erfrecht


26 juni 2008

Vraag nummer: 11846  (oude nummer: 10966)

Het oude testament van mijn vader van ver voor augustus 2003 moet nog afgewikkeld worden door mij en mijn broer. Boedel is nooit verdeeld onder en door de 3 overgebleven partijen. Moeder onlangs overleden heeft in 2005 nieuw testament gemaakt waarbij ze mijn broer onterfd heeft. (ter compensatie sterke waardevermeerdering boerderij voor een x bedrag door vader verkocht aan broer met in te brengen koopsom in boedel , dit is niet gebeurt. Boedel is onverdeeld gebleven en wordt nu alsnog verrekend. Als broer nu toch zijn legitieme deel zou opeisen heeft hij nog steeds een schuld vanwege gedeeltelijk afgeloste koopsom (door schenkingen) aan de boedel van testament voor 2003. Onduidelijk is of hij intentie heeft om dit bedrag ook te verrekenen. Ik ben enig erfgenaam vanwege testament moeder. Hoe zit dat als boedel nooit verdeeld is?Hoe moet ik positie van broer zien, is hij mede erfgenaam voor wat betreft gedeelte afwikkeling testament vader? En hoe zit dat met successierechten, zijn deze geheel en al voor mijn verantwoording of voor (deels) gezamenlijke rekening.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Ik vind het erg complex.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u geen antwoord geven omdat ik niet weet wat in het testament van uw vader stond. Was het een ouderlijke boedelverdeling dan was uw moeder enig eigenaar geworden en kregen de kinderen een vordering op moeder, opeisbaar bij haar overlijden.

Gezien de complexiteit taad ik u aan langs een notaris te gaan (met alle documenten) voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.