Oudste kind erfenis regelen ?


6 februari 2010

Vraag nummer: 13461  (oude nummer: 15006)

Mijn moeder is 2 weken geleden overleden, mijn vader is al lang geleden overleden. De girorekening van mijn moeder is een en/of rekening (met mijn naam daarop dus). Er zijn/waren 4 kinderen: een zuster van ons is overleden, maar heeft wel 2 kinderen. Er lijken nu problemen te komen over met name de verdeling van de inboedel van mijn moeder . Hoe gaat dat bij problemen : bepaal ik de verdeling als oudste kind ? Ook als die onredelijk zou zijn voor de anderen ?.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenamen moeten één en ander gezamenlijk beheren en ook verdelen. Hooguit kan er sprake zijn van een executeur of gevolmachtigde, maar de verdeling moet nog steeds samen en in onderling overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.