Erfgenaamschap bij ongehuwde


30 oktober 2008

Vraag nummer: 12102  (oude nummer: 11568)

Ik ben alleenstaande en heb in een ondertekend codicil vastgelegd dat mijn stiefvader na mijn overlijden alles regelt. (soort executeur testementair). Hij zorgt dat mijn drie broers en 1 halfbroer gelijk worden behandeld als het gaat om verdeling.
Is mijn Stiefvader automatisch (bij wet) mijn erfgenaam? En is dit dan zo goed vastgelegd? Ik heb hem ook als 2e begunstigde gemachtigd bij enkele spaarrekeningen etc.

Antwoord:

Geachter heer/mevrouw,

Als ik dat zo lees denk ik dat het zeker niet afdoende is het in een codicil vast te leggen. Voor de benoeming van erfgenamen (en benoeming van een executeur vanaf 1 jan. 2003) is een testament nodig! Op naar de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.