kindsdeel


25 februari 2013

Vraag nummer: 33741

hoe bereken ik het kindsdeel?
voorbeeld 4 kinderen en een partner maar niet getrouwd,maar samenwonend.25jaar

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er 4 kinderen zijn en geen sprake van een echtgenoot/geregistreerde partner, dan zijn er in beginsel volgens de wet 4 erfgenamen ieder voor een gelijk deel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.