testament


23 oktober 2011

Vraag nummer: 26462

Via testament wil ik mijn vermogen aan mijn vriendin nalaten. In dit testament wil ik twee plaatsvervullers aanwijzen voor het geval zij op dat moment is overleden. Namelijk haar nicht en OXFAM NOVIB. Haar nicht zou ik in dat geval het netto deel willen nalaten wat ik reeds van mijn vriendin heb geerft; OXFAM NOVIB krijgt de rest. Vraag: zou dit op deze manier geregeld kunnen worden of is het noodzakelijk een bedrag te noemen. Bijvoorbeeld: ik laat alles na aan mijn vriendin, maar op het moment dat zij reeds overleden is, laat ik EUR 60.000 na aan haar nicht en de rest aan OXFAM NOVIB.

Antwoord:

Geachte heer,

Beide routes kunnen worden bewandeld. Een bedrag is uiteraard het duidelijkste, maar u kunt ook bepalen dat alles wat u hebt verkregen krachtens erfrecht van uw vriendin (althans wat daarvan over is) wordt gelegateerd aan haar nicht. Het is een soort van tweetrapsconstructie. Omdat u toch uw testament door een notaris moet laten opstellen raad ik u van harte aan contact met hem/haar op te nemen om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.