Preferente schuld


21 september 2011

Vraag nummer: 26112

Geachte,

Ten tijde van het ziektebed van mijn dementernde moeder (weduwe) heb ik in het kader van de zorg, veel kosten gemaakt. vervoerskosten, voorschieten
van AWBZ ed.

Kan ik deze noodgedwongen kosten nog op de een of andere manier terugkrijgen, nu mijn moeder is overleden?

De familie, die het tijdens het ziektebed ook al liet afweten, reageert zeer kritisch en afwijzend.

In gespannen afwachting van uw reactie,
George

Antwoord:

Geachte heer,

Kosten die u zelf (vanuit uzelf) hebt gemaakt zijn over het algemeen zeer lastig terug te vorderen. Indien u betalingen hebt gedaan voor verplichtingen/schulden van uw moeder, dan kunt u wat dat betreft wel een vordering indienen. U staat daarbij een heel stuk sterker indien u ook kunt aantonen dat u dat zelf hebt betaald, maar voor rekening van uw moeder kwamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.