Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verwerpen erfenis

2 februari 2021

Vraag nummer: 62363

hoi, wij krijgen binnenkort een erfenis van mijn broer, deze is ongeneselijk ziek. er is geen testament, dat weten we. nu willen we de erfenis verwerpen, door grote schulden. nu moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt ivm mijn minderjarige kinderen, deze gaan ook verwerpen. mijn vraag is, als ik de erfenis verwerp mag ik na het overlijden niet meer het huis in, hoe maak ik dan een boedelbeschrijving, als ik het huis niet meer in mag? hoe kan ik dan aan bankrekening gegevens, etc. komen, we hebben nm geen contact meer. alvast bedankt, schoenmakers

Antwoord:

Geachte heer,

Indien sprake is van verwerping (via de rechtbank) wordt je geacht geen erfgenaam te zijn dus hoef je als erfgenaam ook geen boedelbeschrijving te maken. Dat is anders bij beneficiaire aanvaarding. Dan ben je wel erfgenaam en is de wettelijke vereffening van toepassing op grond waarvan in beginsel een boedelbeschrijving opgesteld dient te worden. Bij beneficiaire aanvaarding is ook geen sprake van plaatsvervulling.

Bij verwerping is in beginsel volgens de wet wel sprake van plaatsvervulling. Dus betreffend erfdeel schuift dan door naar de kinderen van degene die heeft verworpen. Zijn die kinderen minderjarig, dan kan namens die minderjarige kinderen alleen met toestemming van de rechter worden verworpen! Pas dus heel goed op en laat u goed informeren voordat u een keuze maakt (na overlijden).

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder