rente op erfenis en echtscheiding


22 januari 2010

Vraag nummer: 13394  (oude nummer: 14874)

Geachte heer, mijn exvrouw heet haar erfenis ( met uitsluitingsclausule)indertijd op onze gemeenschappelijke rekening gestort en daarover is al die tijd rente over ontvangen. Valt die rente
wel binnen de gemeenschap van goederen?

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt genomen hangt dat af van de omschrijving van betreffende clausule, maar doorgaans wordt wel bepaald dat ook vruchten buiten de gemeenschap vallen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.