verjaringstermijn onverdeelde boedel


20 mei 2016

Vraag nummer: 46242

Mag ik vragen in welk artikel van het wetboek dit beschreven staat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien sprake is van een onverdeelde boedel, kan in beginsel iedere deelgenoot verdeling eisen. Verjaring zal niet zo snel een rol spelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.