Wat gebeurt en als je geen keuze maakt als erfgenaam?


25 januari 2017

Vraag nummer: 49246

Ik en mijn 2 halfbroers zijn erfgenamen van mijn overleden halfbroer. Wat zijn de gevolgen voor 1 van mijn halfbroers die geen keuze maakt in aanvaarding; zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiar aanvaarden? En wat zijn de gevolgen voor ons, de overige erfgenamen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eigenlijk kan erfgenaam niet stil zitten en geen keuze maken. De andere erfgenamen moeten weten welke keuze er gemaakt wordt. Eventueel kun je via de rechter een keuze afdwingen. Indien een notaris gevraagd wordt om een verklaring van erfrecht op te stellen, zal daarin ook worden opgenomen wie de erfgenamen zijn en welke keuze is gemaakt. Beneficiair aanvaarden door een erfgenaam betekent overigens in het algemeen dat de nalatenschap beneficiair wordt afgewikkeld. De wettelijke vereffening is dan in beginsel van toepassing. Laat u zich dus goed voorlichten door uw notaris (zoals eerder al aangegeven).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.