beheer boedel met BV


9 december 2015

Vraag nummer: 44503

In de boedel vallen ook de aandelen van een BV. Er zijn drie kinderen als erfgenamen. Zijn er nu ook drie aandeelhouders van de BV? Als er beslist moet worden over zaken betreffende de BV kan dit dan bij gewone meerderheid der aandeelhouders of moeten alle erfgenamen het er mee eens zijn. Wat is nog de rol van executeur tot de BV?

Antwoord:

Geachte heer,

In de statuten van de BV staat doorgaans een voorziening indien een aandeel/de aandelen tot een gemeenschap behoren. De aandelen zijn dan namelijk todat er sprake is van verdeling, gemeenschappelijk en onverdeekld eigendom. Wat de rol van de executeur kan zijn, kan niet in het algemeen worden beantwoord, dat hangt ook weer af van de inhoud van het testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.