Kan ik iets doen om mijn broer te laten stoppen met oplichten?


11 januari 2014

Vraag nummer: 36978

terug betalen. We hebben hem hiermee geconfronteerd. Hij beloofde zijn geldzaken aan te pakken. Hij bekende een schuld van in totaal 20.000€ aan 10 mensen te hebben.
Ook heeft hij in die tijd minimaal €1000,-- gepind met een pinpas die hij van mijn dementerende oom had gepakt. Hier heeft hij nadat hij hierop betrapt was een schuldbekentenis voor getekend. Hij heeft dit geld later terugbetaald.
Ik dacht dat hij op de goede weg terug was. Helaas merkte ik in 2013 weer dat hij geld van mijn moeders rekening voor zichzelf gebruikt heeft. Vlak voor dat ze in het ziekenhuis kwam voor een gebroken hart (letterlijk) heeft hij 1500€ van haar gepind voor zichzelf. Tevens was er uit haar beurs 500€ cash verdwenen. Mijn moeder was erg verdrietig. Ze wilde geen cash geld meer bij zich hebben. Ze wilde dat mijn zus gemachtigd werd in plaats van hem. Ze wilde hem niet aangeven, ze zei dat ze het hem die 1500€ schonk, omdat ze niet wist wat ze anders moest zeggen. We hadden pas daarna door dat mijn broer ook enkele honderden euro’s uit mijn moeders beurs had gehaald. Over deze vermissing hebben we het nooit met mijn moeder gehad. Ze heeft dus nooit gezegd dat ze hem dit bedrag geschonken had.
Na haar dood is door een financiële analyse van mijn nicht gebleken dat hij vanaf 2007 ongeveer 60.000€ heeft gebruikt voor zichzelf. Daarbij zat het spaargeld 20.000€ van mijn moeder. Dit was al dan niet met medeweten of toestemming van mijn moeder. Hij kon blijkbaar ook bij haar door charmant gedrag en praatjes geld los krijgen. Mijn moeder vond het heel erg dat ze hem niet meer kon helpen, was ontsteld dat hij op het laatst gewoon zei dat zijn uitgaven groter waren dan zijn inkomsten, ze wilde dat hij onder curatele werd gesteld, dat ik hem met zijn financiën ging helpen. Hij weigerde elke hulp. Hij heeft ook geweigerd om inzicht te geven in de uitgaven die mijn moeder gedaan heeft. Mijn moeder is verdrietig overleden.
Ik denk dat hij ook nu nog geld vraagt aan bekenden en familie. Hij heeft een patroon: hij haalt de banden aan, wint het vertrouwen, wendt vriendschap of verliefdheid voor, hoort hen uit en vraagt dan geld. Daarna verbreekt hij de banden weer.
Het liefst wil ik dat hij stopt met geld van anderen aftroggelen. Als je niet kan terug betalen, is dat een vorm van oplichten. Als je doet alsof je een relatie wil met iemand en dan geld vraagt zodat je je problemen op kan lossen en met de persoon kan samen wonen, is dat bedrog. Ik denk dat het zou helpen als ik hem aangeef. Maar wat moet dan de aanklacht zijn? Ben ik nu als erfgenaam van mijn moeder ook benadeeld?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er sprake is van verduistering, dan zou aangifte een optie kunnen zijn. Je komt dan uiteraard in het strafrecht terecht. Indien er sprake is van een lening dan zou je als erfgenamen deze lening kunnen opeisen. Er moet dan natuurlijk wel bewijs van de lening en de opeisbaarheid zijn.

In het algemeen geldt overigens dat indien een persoon niet goed voor zijn eigen zaken/goederen kan zorgdragen, bewind via de rechter een optie zou kunnen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.