verdeling n.a.v. twee nalatenschappen


14 januari 2006

Vraag nummer: 9912  (oude nummer: 7280)

Uit de eerste nalatenschap, van opa, is een huis nagelaten. Ten behoeve van deze nalatenschap is geen testament opgesteld.
In 1995 is oma overleden, hiervoor was wel een testament opgemaakt.
in beide opeenvolgende erfenissen zijn twee zussen gerechtigd. oma heeft zus A gerechtigd voor 2/3 en in het testament bepaald dat zus B haar 1/3 deel in geld uitgekeerd moet krijgen.
Als er geen testament is bij het overlijden van opa, kan dan gesteld worden dat oma van de kindsdelen(ieder 1/6 deel) het vruchtgebruik geniet tot het moment van overlijden?
Anders gezegd, als het pand verhuurd is, hoe dienen de huurpenningen dan te worden verdeeld onder de twee zussen (saillant detail is dat zus B tevens huurder van het pand is).
( hiermee heb ik overigens slechts een deel van de vraag verwoord, maar ik denk dat het handiger is op te knippen)
Alvast bedankt voor wat helderheid in deze kwestie!

Antwoord:

Geachte heer,

Zonder testament waren inderdaad oma en de kinderen tezamen erfgenaam en daarmee eigenaar geworden (afhankelijk van de huwelijks gemeenschap).

Zolang er niet verdeeld is blijft die onverdeeldheid bestaan. Strikt genomen is er geen sprake van vruchtgebruik door oma. Als het huis helemaal tot de nalatenschap behoorde (gemeenschap van goederen kan anders bepalen) dan zijn de eigendom en daarmee de vruchten (huur) voor de (3) erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.